Bliver folk syge af støj fra vindmøller?

Kræftens Bekæmpelse skal undersøge om vindmøllestøj giver hjertekar-problemer.

Tre ministeriet giver 1,7 millioner kroner til en undersøgelse af, om støj fra vindmøller giver naboer helbredsproblemer. Undersøgelsen skal foregå ved hjælp af en række registre. (Foto: © Jan Djenner, Scanpix)

Inden for få uger skal Kræftens Bekæmpelse i gang med en større undersøgelse af betydningen af vindmøllestøj.

- Vi skal undersøge, om støj fra vindmøller giver mennesker forøget risiko for hjertekarsygdomme, siger seniorforsker Mette Sørensen, der skal stå i spidsen for projektet.

Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Boligministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse giver sammen 1,7 millioner kroner til projektet.

Undersøgelsen baseres på registre

Lige før jul blev selve metoden til undersøgelsen godkendt, og måske bliver projektet yderligere udvidet.

- Undersøgelsen er en såkaldt registerundersøgelse, baseret på nationale registre, og ikke målinger, spørgeskemaer eller undersøgelser blandt naboer til vindmøller, siger Mette Sørensen.

- Til gengæld kigger vi på alle personer, der er eller har været udsat for vindmøllestøj i hele Danmark og alle vindmøller, siger hun til dr.dk/viden.

Danmark er unik med registre

Danmark er i den unikke situation, at der findes en masse registre, der går langt tilbage i tiden.

Derfor kan man sammenholde viden om mennesker og deres sygdomme og medicin med vindmøller og vindstyrker. Og behøver ikke kontakte folk.

Det er en fordel sammenlignet med studier baseret på spørgeskema-oplysninger fra naboer til vindmøller.

- De undersøgelser har tit dét problem, at dem, der er generet af vindmøllerne, som regel er overrepræsenteret i sådanne studier, hvilket gør resultaterne svære at fortolke, siger Mette Sørensen.

- Desuden svarer personer, der er generet af vindmøller, tit anderledes på spørgsmål om nuværende og tidligere sygdom end naboer til vindmøller, der ikke er generet, hvilket igen kan skævvride resultaterne, siger hun.

Vejstøj stresser

Kræftens Bekæmpelse har i forvejen arbejdet med vejstøj.

Jo mere vejstøj mennesker udsættes for, jo større risiko har mennesker for at få hjertekarsygdomme.

Det kan være på grund af, at støjen stresser og på grund af søvnbesvær, fordi man sover dårligere, når man sover i støj.

Registerundersøgelse fanger alle

Vindmølle-modstanderne forstår ikke, hvorfor Danmark kun baserer undersøgelsen på registre og ikke undersøger folk.

Men hypotesen er, at folk kan blive påvirket af støj uden at føle sig generet af støj.

- I vores studie tager vi ikke hensyn til, om folk føler sig generet eller ej. Til gengæld kigger vi på alle, der er udsat for støj, siger Mette Sørensen.

Godt med en kombineret undersøgelse

Danmark er ikke det eneste land, hvor man undersøger vindmøllestøj. For der er vindmøllemodstandere mange andre steder i verden.

I Canada skal myndighederne lave et biologisk studie og måle støj, søvn, stresshormon og blodtryk af omkring 2000 mennesker, der bor i nærheden af vindmøller.

Ifølge Mette Sørensen ville et registerstudie og et studie, hvor man måler på biologiske markører og sammenligner det med støj fra vindmøller, supplere hinanden godt.

vindmølle, havvindmølle, Høvsøre, prøvestation (Foto: © Helge Røjle, DR)