Byggeri med beton på vej ind i ny æra

Frem for at hugge og støbe massive kvadrater i beton, har forskningsprojekt vist helt nye veje.

Figuren, der er designet af arkitektfirmaet Superpool, som TailorCrete projeket har arbejdet henimod at realisere. Fra foråret 2014 vil den være at finde udenfor den århusianske betonvirksomhed Paschal. (© Superpool)

Indtil nu er betonstøbning mest noget der er foregået i firkantede klodser og selve ordet vækker højst sandsynligt flere tanker om noget kedeligt og grimt, end om det æstetiske og formfuldendte.

Men et 4-årigt EU-støttet forskningsprojekt, der afsluttes denne uge, kan på sigt vise sig at vende op og ned på den opfattelse og blive fundamentet for hvad der populært kan betegnes som betonstøbning 2.0.

Med deltagelse af 15 deltagere fra 7 forskellige lande, og ledet af Teknologisk Institut, har projektet TailorCrete udfordret betonen i alle dets aspekter og afkroge.

Betonstøberiets mange facetter gentænkt

Målet var fra starten at blive i stand til at bygge figuren på billedet herover i fuld størrelse, hvilket ville have været uladsiggørligt for fire år siden. Ifølge arkitekt, phd Johannes Rauff Greisen, konsulent fra Teknologisk Institut, er man nået godt i mål. Han spiller en central rolle arbejdet med de robotfabrikerede støbeforme og deres praktiske anvendelse.

- Der har været mange sideløbende udfordringer gennem projektet, men vi har nået hvad vi ville, og frem for alt viser projektet at nye digitale teknologier kan indgå i byggeriet på en fornuftig måde. Det giver nye arkitektoniske muligheder.

- Robotten ryger så at sige i værktøjskassen, fortalte han til dr.dk/viden, da holdet var samlet til en afsluttende evaluering for nylig.

De medvirkende universiteter og virksomheder har fokuseret på vidt forskellige aspekter og facetter i betonproduktion. Fra selve blandingen, over armeringen til helt nye banebrydende måder, at fabrikere og samle støbeforme på, samt udstøbe med selvkompakterende beton med dynamiske udstøbningspunkter og dermed opnå sjældent glatte overflader.

Fra massiv betonblok til "let" konstruktion

Skulle man støbe den fugleinspirerede figur med traditionelle metoder, skulle man hugge og bore den ud af en massiv blok formmateriale, men undervejs har man i projektet opfundet helt nye metoder, hvor man har et LEGO-inspireret princip, der tager højde for geometrien og nærmest smyger betonen om armeringen.

Metoder der kan vise sig at gavne både miljø og økonomi, da man kan skrue kraftigt ned for spildet og benytte sig af langt mere genbrug en hidtil.

- Med vores figur er vi gået helt til grænsen af, hvad der har kunnet lade sig gøre både i den overordnede geometri, i overflader og detaljen, fortæller Johannes Rauff Greisen. Det har givet os en masse viden, som kan bruges i mere realistiske projekter, siger han.

Fordelagtigt at udvikle på tværs

Blandt de deltagende er den spanske entreprenørvirksomhed Dragados i Madrid, der har specialiseret sig i bygning af broer, tunneller, veje og store bygninger. Her ser projektdirektør Carlos Bárcena Martín store fordele i at benytte sig af de nyerhvervede erfaringer:

- Vi har flere projekter, hvor vi er nødt til at bygge tunnelsegmenter ved hjælp af fiberarmeret beton som det eneste materiale og erfaringerne i TailorCrete vil blive anvendt i dem, fortæller han til dr.dk/viden.

De er begge enige om at det har været givtigt at samarbejde på kryds og tværs af faglige og nationale skel, såvel som i en blanding af offentlige og private foretagender.

- At vidensdele med andre virksomheder og forskningscentre har været meget værdifuldt for os, siger den spanske entreprenørchef.

- En af de bedste aspekter ved projektet har været, at vi har kunnet kombinere forskning og laboratorieundersøgelser med fuldskala byggeri på stedet. En kombination der udgør en reel forskel og især for industrielle partnere, fortæller han.

Figuren står endeligt færdig dette forår

Mens projektdeltagerne langsomt vil lade de seneste fire års erfaringer snige sig ind i fremtidens byggerier, regner holdet med at figuren, der er designet af den dansk-tyrkiske arkitektvirksomhed Superpool, endeligt er færdigstøbt en gang i foråret.

Her vil den kunne ses foran indgangen til forskallingsvirksomheden Paschal i Aarhus.