CO2 i atmosfæren når endnu en sørgelig rekord

I tirsdags målte man for første gang en koncentration af CO2 i atmosfæren på over 410 ppm.

Drivhuseffekten forstærkes, når koncentrationen af CO2 i atmosfæren stiger. Det betyder bl.a. at endnu mere is kan forventes at smelte fra nordpolen i fremtiden. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Artiklen er blevet opdateret, da vi er blevet opmærksomme på, at målingen tirsdag d. 18/04-2017 på 410.28 ppm siden er blevet fjernet fra de officielle målingerne. Dagen efter var målingen på 409,95 ppm.

På Mauna Loa Observatoriet på Hawaii måles atmosfærens CO2 koncentrationer siden 1958. Og her har man set, at koncentrationen er steget år for år.

Før industrialiseringen lå koncentrationen på 280 ppm (parts per million, milliontedele). I 2013 målte man for første gang en koncentration på 400 ppm CO2.

I tirsdags blev der atter lavet en rekordmåling: 410.28 ppm. For første gang nogensinde har man målt over 410 ppm CO2 i atmosfæren.

Siden er målingen blevet trukket tilbage, men målingerne fra observatoriet når i disse dage stadig rekordhøjder, fx. var målingen i onsdags på 409,95 ppm.

Forventet af forskerne

Forskerne, som har målt den rekordhøje koncentration, er ikke overrasket. De havde nemlig forventet, at man i løbet af 2017 ville nå over 410 ppm.

Gavin Foster er klimaforsker ved Southampton Universitetet og siger til Scientific American:

- Det er ret deprimerende, at vi når det tal kun nogle få år efter, at milepælen på 400 ppm blev nået.

Det er i øvrigt ikke den eneste deprimerende rekord, som forskerne forventer af 2017.

I maj måned forudser de, at den gennemsnitlige CO2-koncentration vil være over 407 ppm – hvilket er det højeste siden man begyndte at måle i 1958.

CO2 koncentrationen i atmosfæren er steget fra ca. 280 til over 400 ppm siden man begyndte at måle i 1958. Graf fra: San Diego Universitet.

Skyldes menneskelig aktivitet

De øgede mængder CO2 i atmosfæren skyldes primært den rekordhøje mængde CO2, som udledes til atmosfæren, fordi vi afbrænder fossile brændstoffer.

Men de sidste år har naturlige faktorer som klimafænomenet El Niño forstærket udviklingen yderligere.

Selv om man mange steder bliver bedre til at bruge grønne energikilder, er der lange udsigter til at CO2-koncentrationen i atmosfæren ligefrem falder.

For vi skal reducere mængden af CO2 til atmosfæren væsentligt, før vi vil se et egentlig fald i koncentrationen. Og selv da vil den høje koncentration påvirke jordens klima mange hundrede år ud i fremtiden.

Du kan løbende følge med i målingerne fra Mauna Loa ObservatorietSan Diego Universitets hjemmeside.

Facebook
Twitter