Danmark skruer op for arktisk forskning

Nyt samarbejde mellem universiteterne skal styrke forskningen. I dag går viden tabt, mener forsker.

Billedet her stammer fra forskningsgruppen Is og Klima på Niels Bohr Institutet i København, der er i gang med iskerneboring på indlandsisen i Grønland. © Neem-projektet. (© Neem-projektet)

Hvis du følger med i nyhederne her på dr.dk/viden, så har du nok læst flere historier om forskningsresultater i Grønland og Arktis.

For der foregår rigtig megen dansk forskning i det arktiske område. Nu skal forskningen koordineres meget bedre.

I forvejen har de enkelte universiteter oprettet tværgående arktiske centre, hvor forskere fra forskellige institutter og i visse tilfælde fakulteter samarbejder. Nu danner universiteterne sammen med Uddannelsesministeriet 'Forum for Arktisk Forskning'.

Større fokus på Nordpolen og Grønland

I de seneste år er det arktiske område kommet meget mere i fokus på grund af klimaforandringer og risiko for miljøkatastrofer, debatten om råstofudvinding, turisme og containertrafik i området.

Og der er samtidig skruet op for forskningen.

Det nye forum skal sikre, at man altid ved, hvad andre universiteter har gang i. På den måde kan man styrke den danske forskning og trække på hinandens viden.

Være bedre til at dele viden

Jesper Madsen er professor og co-leder på Det Arktisk Forskningscenter ved Aarhus Universitet. Han hilser det fælles forum velkommen.

- Vi skal blive bedre til at dele viden, og logistik-samarbejdet skal også være bedre, for logistik er noget af det dyreste, når vi taler arktisk forskning, siger Jesper Madsen til dr.dk/viden.

I dag fungerer det fint med vidensdeling i forskellige overvågningsprogrammer, hvor man samarbejder på tværs af institutionerne, men det gør det slet ikke generelt. Og på den måde kan viden gå tabt.

Invitere andre med på ekspedition

Og selv om samarbejdet mellem de enkelte forskere ansat på forskellige institutioner fungerer godt, så har det været eksempler på, at man ikke har tænkt på, at andre kunne have gavn af at være med.

- Når vi laver en ekspedition til en fjern egn i Grønland, så skal vi være bedre til at koordinere på tværs, for det er så dyr forskning, at det skal udnyttes optimalt, så vi får mest muligt ud af det, siger Jesper Madsen.

- Vi skal være bedre til at invitere hinanden med på sådanne ekspeditioner, og melde dem ud i god tid, siger han.

Tænke på samarbejde i stedet for konkurrence

Et fælles forum kan på den måde være med til at stykke forskningsprojekter sammen, så de bliver så store som muligt for at få mere volumen - altså slagkraft.

- Der er et slags team-race i gang, hvor forskellige forskningsprojekter driver deres egen arktiske forskning, siger Jesper Madsen.

- Men når man ser på, hvor få midler der er til polarforskning, så er det bedre at gå sammen om større initiativer end at tænke på konkurrence, siger han.

Har man det stærkeste hold?

Ifølge ham har forskningsråd og forskningsfonde også efterlyst en bedre koordinering på tværs af institutioner.

- For det kan være svært at se på forskningsprojekter, om de har det stærkeste hold, og hvordan et projekt relaterer sig til andre igangværende projekter, siger Jesper Madsen.

Skal Danmark være en polarnation?

Han mener ikke, at der er lagt op til en politisk styring af forskningen, selv om forummet er placeret i Uddannelsesministeriet. Det vil man fra universiteternes side være meget opmærksom på ikke sker, siger han.

Her og nu handler det om at være med forskningsmæssigt også internationalt.

- Danmark skal gøre sig klart, om vi skal være en polarnation eller ej. Det bedste signal er, at vi koordinerer i stedet for at tænke på at konkurrere, siger Jesper Madsen.