Danmarks gråspurve er i tilbagegang

Derimod er der fremgang for landets skovspurve, viser frisk optælling.

Gråspurvene har det stadigt sværere i Danmark, viser nye punkttællinger fra Dansk Ornitologisk Forening (Foto: Martin Kunzendorf © dr)

Den er blandt de mest almindelige fugle i Danmark og traditionelt har man ikke værdiget den synderligt stor opmærksomhed, men det er der måske snart grund til. For gråspurven i Danmark går tilbage. Det viser de seneste punkttællinger fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) der årligt laver en status på fuglelivet i Danmark.

Den folkekære grossenollike, der engang spillede hovedrollen i børnebøgerne om Peter Pjusk, taber terræn, om end den fortsat lokalt er ganske talrig, skriver DOF på deres hjemmeside. Derimod vinder dens nære slægtning skovspurven frem og kan i dag ofte ses i byen, hvor den lever i haver, parker og grønne områder. Biolog i DOF Thomas Vikstrøm peger på det moderne landbrug som en af grundene til gråspurvens tilbagegang. - Gråspurven er i højere grad end skovspurven knyttet til landbrugslandet, hvor den kan finde frø, spildkorn og fødeemner i

tilknytning
til husdyr. Nu om dage er mange stalde blevet hermetisk lukket, så gråspurven har svært ved at finde både føde og redesteder, siger han. Siden 1970'erne er antallet af gråspurve nærmest halveret i Danmark, mens antallet af skovspurve alene i 1980'erne fordobledes.

Mens det bliver stadigt sværere at være dansk gråspurv, har skovspurvene indtaget byerne og blev fordoblet i antal op gennem 80'erne. (Foto: Martin Kunzendorf © (c) DR)

Derimod er skovspurven langt bredere i deres valg af levesteder og kan medtage dens evne til at leve i ren natur, når den søger ind mod byerne.