Danmarks travleste trafikknudepunkt bliver indviet

Efter tre års ombygning er Nørreport Station i København klar med grønne tage, mere cykelparkering, solceller og LED-lys.

Ny Nørreport Station - cykelparkering, kiosk og billetsalg. Billedet er taget fra hjørnet ved Nørregade. (Foto: Hanne Kokkegård - DR Videnskab © DR videnskab)

Der er fest på Nørreport Station midt i København i dag. Efter tre års ombygning er Danmarks travleste trafikknudepunkt klar til officiel indvielse. På hverdage passerer 250.000 mennesker stationen på en eller anden måde, og fra nu af skal det gerne være en meget bedre oplevelse for folk. Det er intentionen fra Banedanmark, DSB og Københavns Kommunes side med ombygningen, der giver et helt nyt byrum med mindre biltrafik, grønne tage, klimavenlig LED-belysning og en fordobling af parkeringspladser til cykler for at nævne lidt af alt det nye.

Borgmesteren: Nyt byrum i metropolen

Undervejs i byggeriet har stationen stadig skullet fungere, og det har krævet en masse planlægning, men også tålmodighed fra rejsende, bilister, naboere osv. Blandt andet har man flyttet en kørebane, så stationen hænger sammen med gågaden Købmagergade og skaber et sammenhængende område.

Det var besværet værd, mener Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, for man har med ombygningen imødekommet ønskerne fra borgerne. - I København arbejder vi for at skabe verdens bedste by at leve i, og det gør vi blandt andet ved at skabe bedre byrum som grobund for bedre byliv. Det betyder, at vi har sløjfet en kørebane og skubbet trafikken om på den ene side af stationen, så det naturlige flow fra og til Købmagergade er prioriteret, og det er den vej, vi skal gå, når vi skaber en metropol for mennesker, siger Morten Kabell til DR Viden.

Cyklist og pendler: Det er blevet rigtig godt

Selve stationen er blevet til en stor plads med bygninger og cykelparkeringer fordelt ud over hele arealet. Københavns Kommune kalder sig for cykelby og vil være CO2-neutral i 2025, og der spiller cykler og offentlig transport en stor rolle.

Carina Lundorf fra Hvidovre benytter både cyklen og offentlig transport. Hun har sin cykel stående i en af de nye nedsænkede cykelparkeringer på Nørreport Station, som både kommunen og Banedanmark er meget glade for. Hun tager S-toget fra Hvidovre, står af på Nørreport og cykler resten af vejen til sin arbejdsplads. - Jeg synes, at det er rigtigt godt, for der er plads til alle cykler her. Man føler ikke, at ens cykel risikerer at blive smadret, som man gjorde før. Så jeg er godt tilfreds, siger Carina Lundorf til DR Viden.

Kommunen: Cyklister kræver det er nemt

Henrik Preisler Mathiesen er projektleder for Nørreport i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Han er rigtig glad for resultatet af ombygningen med byrum, cykelparkering og grønne tage. - Vi har forsøgt at skabe plads til så mange cykler som muligt og placeret cykelparkeringen der, hvor der er størst chance for, at de rejsende vil bruge dem – så tæt på endemålet – det vil sige trapperne ned til perronerne for S-tog og fjerntog og stoppesteder for busser og så videre, siger Henrik Preisler Mathiesen. - Vores erfaringer siger os, at folk vil have det så nemt som muligt, for ellers bruger de dem ikke, siger han.

Cyklistforbundet: Ris og ros

Et par gader fra Nørreport Station holder Cyklistforbundet til, og her har direktør Klaus Bondam både ros og ris til Nørreport.

- For det første er vi naturligvis glade for, at cykelparkeringen ved Nørreport bliver forbedret, og at der tænkes nyt både i forhold til brugervenligheden og det visuelle indtryk i forhold til helheden, siger Klaus Bondam. Selv om der lige nu anden uge af januar er plads nok til cyklerne, henviser han til en beregning, som DSB har lavet, der viser, at man på kort tid kommer til at mangle cirka en halv gang flere pladser, end Nørreport får nu.

- Kapaciteten er desværre for lille, og det er ualmindelig ærgerligt, at vi kommer til at stå med et anlæg, der allerede fra fødslen er underdimensioneret. Det betyder jo, at problemet for områdets cyklister ikke er løst – og at det kaos, som følger med manglen på cykelparkering, også fremover vil give gener for andre trafikanter og butiksejere med videre, siger Klaus Bondam.

Der kommer nok til at mangle pladser

Folk på tur i København kender til cykler, der flyder overalt, fordi der mangler cykelparkering.

Eftersom Københavns Kommune og Banedanmark ikke må fjerne cykler, der er smidt eller parkeret forkerte steder til gene for færdslen, var placeringen af cykelparkeringen ekstra vigtig.

- Lige nu er der flere stativer, end der er cykler, men vi følger selvfølgelig behovet omkring Nørreport, ligesom vi gør det ved Hovedbanegården og andre travle trafikknudepunkter, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

- Med ønsket om mere og bedre cykelparkering følger dog også en regning, og derfor er der også brug for, at DSB og staten sender en væsentlig del af pengene fra den nationale cykelpulje møntet på cykelparkering i retning af København, mener Morten Kabell.

På billedet er Carina Lundorf fra Hvidovre netop ved at hente sin cykel. Hun er lige stået af S-toget og skal videre til sit arbejde. Hun er glad for den nye cykelparkering. (Foto: Hanne Kokkegård - DR Videnskab © DR videnskab)

Arkitekten: Grønne tage bringer natur ind

Seks tage - 2.152 m2 - på Nørreport Station bliver grønne pletter. Der er lagt sedummåtter ud på de fire af tagene, og de sidste to bliver plantet til om kort tid. I måtterne findes 15 forskellige arter af stenurter. På denne årstid, hvor der er meget fugtigt, er tagene meget grønne – så det på afstand ligner græs.

På andre tidspunkter af året vil tagene fremstå mere rødlige, fordi de stenurtsarter, som har det bedre under tørre forhold, vil dominere. De grønne tage har flere funktioner. De bliver spændende at se på for naboerne, der kan kigge ned på den ombyggede stationsplads. - Grønne områder er efterspurgt i København, og derfor er det en fantastisk mulighed for at skabe mere grønt i byen, hvor det grønne ellers traditionelt ikke har været tænkt ind, siger Henriette Berggren, der er arkitekt i Københavns Kommune.

Tagene løser klimaproblem

På Nørreport har tagene dog primært en klimamæssig årsag.

- De kan være med til at forsinke regnvand, som har været noget af en udfordring, når skybrud har ramt København. Samtidig er de selvfølgelig en lille brik i vores store puslespil om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, siger borgmester Morten Kabell.

Den grønne beplantning opsamler både regnvand, isolerer mod varme og kulde og forlænger levetiden for taget, blandt andet fordi bunddækket beskytter mod solens stråler. Samtidig renser tagene luften for CO2, fordi de optager CO2 og omdanner det til Oxygen, ilt. Og med tiden vil andre planter og smådyr flytte ind på tagene.

Banedanmark: Vi er kommet i mål

I et hus med udsigt til Nørreport har Banedanmark holdt til gennem ombygningen. Her er byggeleder Henrik Vincentsen klar til fest. - Det har selvfølgelig været en udfordring. Og en spændende udfordring at løse at holde stationen åben hver dag, mens vi byggede. Nu er vi nået i mål og afleverer det produkt, som vi lovede, til tiden, og det kan vi kun være stolte af, siger Henrik Vincentsen. Ifølge ham har Banedanmark undervejs i byggeriet fået mange henvendelser fra folk, der klagede over forholdene, men set i forhold til projektets størrelse og sted er der ikke kommet så mange, som man kunne have frygtet. Overraskende mange har dog spurgt til det gamle røde neonskilt, som mange rejsende kender fra facaden på den gamle stationsbygning og fra fotos. - Mange ville gerne købe skiltet. Men skiltet er blevet renoveret, og det bliver sat op igen ved indvielsen, siger Henrik Vincentsen.

Ny Nørreport Station - cykelparkering, kiosk og billetsalg. Billedet er taget fra hjørnet ved Nørregade om aftenen.
Facebook
Twitter