Dansk Erhverv: Virksomheder øger samarbejdet på vej mod grøn omstilling

Partnerskaber skaber løsninger, som ingen af deltagerne kan skabe alene, forklarer Dansk Erhverv.

Mange af de sociale og miljømæssige udfordringer, som virksomheder møder i deres forretning, kan bedst løses gennem samarbejde med andre virksomheder eller sektorer, siger CSR-chef i Dansk Erhverv Louise Koch. (Foto: © Romolo Tavani, Scanpix - Iris)

En række virksomheder og forskningsinstitutioner er gået sammen om at udvikle og teste ny teknologi, der skal spare vand i fødevareindustrien. Man vil blandt andet rense genbrugsvand og bruge det i stedet for rent drikkevand.

Projektet til 98 millioner kroner skal inden for fem år reducere vandforbruget med 15-30 procent, og samtidig håber man at sælge teknologien til udlandet.

Genanvendelse og partnerskaber er netop vejen frem, når virksomheder skal øge deres fokus på bæredygtig udvikling, samfundsansvar – CSR og samtidig tjene penge.

Det mener erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der i begyndelsen af året pegede på, at ressourceeffektivitet og partnerskaber er blandt fem trends, der kommer til at præge dansk erhvervsliv i 2015.

Ingen kan gøre det alene

- Partnerskaber kan kort og godt skabe løsninger, som ingen af deltagerne ville kunne alene, siger Louise Koch, der er CSR-chef i Dansk Erhverv, der repræsenterer virksomheder inden for handel, service, rådgivning, transport, oplevelse og velfærd.

Mange af de sociale og miljømæssige udfordringer, som virksomheder møder i deres forretning, kan bedst løses gennem samarbejde med andre virksomheder eller sektorer.

Fx kan der være brug for, at flere virksomheder går sammen for at påvirke arbejdsforhold længere nede i leverandørkæden.

- Et eksempel på det er detailhandlens initiativ for omstilling til bæredygtig palmeolie, hvor det fælles træk fra markedet er med til at skabe en mere bæredygtig produktion, siger Louise Koch til DR Viden.

Puljer viden på tværs

I partnerskaber kan virksomheder også ’pulje’ viden og kompetencer på tværs af brancher for at udvikle løsninger på ressourcebesparelser eller nye forretningsmodeller, som den enkelte virksomhed ikke ville kunne gøre selv.

- Fx kan en it-virksomhed hjælpe med smartere ressourcestyring. Men vi har også et eksempel inden for tøj og tekstil, hvor IKEA, Nike og Adidas er gået sammen om at udvikle en teknologi til at farve tøj uden brug af vand og med meget mindre energiforbrug, forklarer Louise Koch.

Ressourceeffektivitet er nødvendigt

Louise Koch fortæller, at erhvervslivet generelt gennem mange år har arbejdet med ressourceeffektivitet, fordi det simpelthen er sund fornuft og sund forretning.

- I de senere år har vi hos vores medlemsvirksomheder set en tendens til, at flere virksomheder indgår i partnerskaber, der rækker ud over deres egen virksomhed, siger Louise Koch.

- Det kan være i cirkulære modeller, hvor en virksomheds overskudsvarme genbruges som energi, eller hvor affaldsprodukter indgår som ressource i nye loops hos en anden virksomhed, forklarer hun.

Innovation peger mod fremtiden

Det involverer også forbrugerne hos fx Dansk Supermarked, der i et nyt projekt forsøger at reducere madspild i hele værdikæden.

- På moderne dansk kan vi sige, at virksomheder går fra den klassiske reduce, reuse, recycle tankegang til næste niveau med recreate, hvor der er fokus på innovation og nye løsninger, siger Louise Koch.

Bæredygtig forretningsgang

Ifølge Dansk Erhverv bør den udvikling stadig være forretningsdrevet. Det vil sige, at virksomheder opnår besparelser på ressourceforbruget eller udvikler nye teknologier og services, der bunder i en bæredygtig tankegang.

Men samtidig skal det nye kunne omsættes til nye forretningsmuligheder med eksportpotentiale.

Det er præcis tanken med det vandspareprojekt, der skal reducere fødevareindustriens vandforbrug.