Dansk forsker: Økosystemer kan kompensere for uddøde dyr

Når en dyreart uddør, har det ikke nødvendigvis en negativ effekt på økosystemer, indikerer ny forskning.

En knivmusling omrokerer sedimenter i havbunden (her i grønt farvet sand i et laboratorium) og frigør næringstoffer for andre organismer. (© Rachel Hale)

Når forskere forsøger at forudse konsekvenserne af at en dyreart uddør, bliver udregningen måske unøjagtig. For andre dyrearter bevæger sig relativt hurtigt ind i de uddøde dyrs nicher. På godt og ondt.

Det viser forskning fra University of Southampton, hvor den danske PhD-studerende Matthias S. Thomsen har undersøgt, hvad der sker, når et havdyr forsvinder fra et økosystem.

I dag baserer forskeres forudsigelser sig på den opfattelse, at en dyrearts aftryk på et økosystem helt forsvinder, når dyret forsvinder - med negative konsekvenser for hele økosystemet.

Men Mathias S. Thomsens forskning, der er publiceret i Nature Scientific Reports, viser, at det faktisk ikke nødvendigvis er tilfældet. For andre dyr kan påvirke udviklingen i økosystemerne, viser det sig.

Økosystemet kan kompensere

- Vi har vidst i noget tid, at en reducering af biodiversiteten har negative konsekvenser for økosystemer, men forudsigelserne har ikke taget højde for kompenserende effekter, siger Matthias S. Thomsen.

Nogle gange kan andre arter gå ind og overtage en uddød arts funktion, mens de i andre tilfælde kan gøre ondt værre, forklarer Matthias S. Thomsen:

- Vores forskning præsenterer beviser for, at overlevende arters reaktion på nye omstændigheder i hvert fald delvist kan udligne eller i nogle tilfælde forværre forandringer i økosystemet i forbindelse med, at en art forsvinder.

Undersøgte irske bløddyr

Forskningen er baseret på undersøgelser af muslinger, rejer og orme og andre bløddyr i Galwaybugten i det vestlige Irland.

Bunddyr er specielt udsatte for forandringer i forbindelse med en arts uddøen, fordi de ikke kan flytte sig ud af området.

Disse organismer er samtidigt enormt vigtige for havets økosystem, fordi de "vender" havbunden. De kværner bundfald og sender på den måde næringsstoffer ud i vandet til andre organismer.

Ved at simulere forskellige udryddelsesscenarier kunne Matthias S. Thomsen undersøge, hvordan økosystemet reagerede - og dermed se, hvordan andre dyr påvirkede og kompenserede for den manglende brik.

Opdagelsen er med til at nuancere billedet af, hvordan naturen påvirkes og nedbrydes. Detaljer der kan hjælpe os til bedre at identificere eventuelle sårbarheder ved økosystemer i forhold til forurening.

Facebook
Twitter