Dansk skovprojekt modtager prestigefuld FN pris under COP21

Med dansk know-how i hånden kan cambodianske aktivister beskytte skoven mod illegal skovhugst.

Prey Lang skoven i det nordøstlige Cambodia er på størrelse med Sjælland og er Sydøstasiens sidste store stedsegrønne skov. Men truet på grund af illegal skovhugst. (Foto: Allan Michaud © Danmission)

Prey Lang skoven i det nordøstlige Cambodia er den sidste store stedsegrønne skov i Sydøstasien. Den er på størrelse med Sjælland og huser mindst 20 truede plantearter og 27 truede dyrearter og er samtidig den direkte levevej for omkring 200.000 lokale cambodianere. Særligt skovens ædle træarter, som fx teak- og rosentræ, er centrum for illegal skovhugst, men et nyt dansk-cambodiansk tiltag vil forsøge at vende udviklingen. Her kan lokale aktivister med mobiltelefoner og en særlig app registrere skovens særlige værdier og rapportere om ulovlig skovhugst. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem en cambodiansk IT-virksomhed, Københavns Universitet, den folkekirkelige udviklingsorganisation Danmission og deres cambodianske partner Prey Lang Community Network, PLCN og tildeles mandag aften FN’s Equator Prize, der uddeles foran 1800 mennesker i det parisiske teater Mogador. Det fortæller fagkonsulent i Danmission Christina Dahl Jensen til DR Viden, der glæder sig over anerkendelsen. - Prisen giver os mulighed for at sætte fokus på problemerne i Prey Lang, som ikke kun vedrører folk i Cambodia, men er et globalt miljøproblem, som truer os alle, siger hun og hæfter sig særligt ved muligheden for at forøge PLCN’s netværk blandt andre oprindelige folk og beslutningstagere, der kæmper for samme sag andre steder i Verden.

- Det er rigtigt vigtigt at vi hjælper vores partner med at få kontakt til andre ligesindede, så de får større politisk gennemslagskraft og kan lære af andres erfaringer med at kæmpe for naturen og deres rettigheder, forklarer hun og lægger heller ikke skjul på at man er ganske stolte over at FN anerkender det innovative i projektet.

Effektivt værktøj mod ofte korrupte myndigheder

Med mobilen i hånden kan de lokale skovaktivister med en særlig app give GPS-koordinater til alle de sjældne og værdifulde træer og planter, som de ser på deres patruljer rundt i Prey Lang, der betyder ”vores skov”. De indsamlede data kan så give et overblik over hvilke dele af skoven der er særligt værd at beskytte, samtidig med at systemet også kan bidrage til at dokumentere den illegale skovhugst. Det bliver tilsammen et effektivt værktøj både for at aktivisterne ved hvor deres overvågning er mest påkrævet og til at dokumentere ulovlighederne overfor ofte korrupte myndigheder, der ellers ser igennem fingre med skovhugsten. - Det afgørende ved appen er, at skovaktivisterne kan systematisere deres informationer på en meget mere effektiv måde, fortæller Christina Dahl Jensen, der har været med gennem hele projektets forløb og for alvor begyndte i januar 2015, hvor den færdigudviklede app endelig kunne tages i brug.

- Tidligere har det været bekosteligt, at få folk til at mødes og udveksle informationer om hvem der så hvad, forklarer hun, men ved at bruge det nye værktøj, har meget ændret sig.

Før Prey Lang skovens aktivister fik den nye mobile rapporteringsapp, foregik arbejdet med gammeldags notesblok og GPS måler. (Foto: Allan Michaud © Danmission)

De 400 aktivister i PLCN har i alt 35 telefoner, der hele tiden er i brug rundt i skoven. Selvom telefonsignalerne i Prey Lang skoven nærmest er ikke eksisterende, er appen konstrueret til at registrere og lagre data med gps-angivelse, der så sendes til en database, når telefonerne igen fanger et internetsignal. Selvom systemet har kørt på prøve i løbet af i år, er der stadig forbedringer at gøre, forklarer Christina Dahl Jensen. - Når det hele kører glat med appen, kan de på ugentlig basis se hvilke hotspots der er illegal skovhugst i og så patruljere netop i de områder, fortæller hun.

International anerkendelse kan lægge pres på Cambodias myndighed

Trods en længere indkøringsfase har systemet allerede kastet de første rapporter af sig, i form af dokumentation for hvad der sker i skoven, forklarer hun. I mellemtiden har Cambodias myndigheder skærpet linjen overfor aktivisme i landet og det gør arbejdet med registrering af skoven endnu mere følsomt. I forvejen har arbejdet været med livet som indsats, når lokale har talt myndigheder og industrifyrster imod. Derfor kommer prisen som endnu en kærkommen anerkendelse, forklarer Christina Dahl Jensen. - Når nogle af de institutionelle donorer som FN og EU nu anerkender projektet, giver det yderligere beskyttelse af PLCN, siger hun og ser fremad i troen på at Prey Lang erfaringerne kan give lignende projekter nye muligheder.

Det afskovede område her illustrerer meget godt problemerne i Prey Lang. En industrifyrste har købt dette meget store område af skoven af regeringen, under påskud af, at ville lave gummiplantage. I virkeligheden fælder han blot skoven, tager dens værdier og lader resten stå. (Foto: Allan Michaud © Danmission)

- Vi håber på at kunne rulle det her ud i andre områder af Cambodia, hvor der også er grundlag for at overvåge skove systematisk, fortæller Christina Dahl Jensen, der allerede kender til de første interesserede henvendelser om erfaringerne fra Prey Lang. Samtidig kan aftenens pris resultere i at lokalbefolkninger i andre dele af Verden kan lade sig inspirere til at bruge teknologi ved at monitorere deres lokalområder. - Hvis vi ikke bremser væksten i skovhugsten på verdensplan, når vi aldrig klimamålene, siger Christina Dahl Jensen, der i det lange løb godt kunne forestille sig at systemet kunne udrulles mange steder i Verden. - Det kunne da være interessant hvis vores app kunne komme ind i et større internationalt perspektiv, slutter hun.