De danske skove er blevet vildere

Der er risiko for at falde over gamle døde træstammer, når du bevæger dig ud i skoven. Og det er godt for dyr og planter. Livet i de danske skove er i fremgang.

Foto: Colourbox (© Colourbox)

Efter 20 års målrettet indsats er der kommet mere liv i de danske skove. Det viser en ny evauleringsrapport, lavet af Århus Universitet og Københavns Universitet for Naturstyrelsen.

Undersøgelsen har set på hvordan skovdriften har ændret sig, siden Miljøministeriet i 1992 udstak en række strategier, der skulle skabe mere liv i skovene.

Blandt andet er man blevet langt dygtigere at drive skov. Dels er de maskiner, der bruges i skovene blevet mere effektive samtidig med, at man i højere grad kan udnytte de selvsåede træer. Alt sammen uden at drive dyrene på flugt.

Tydelig virkning, når skoven får fred

I Klosterheden Plantage mellem Lemvig og Struer har man gjort en række tiltag for at skabe bedre liv blandt dyr og planter. Og her kan det tydeligt mærkes hvor skovene har fået lov til at være i fred. Plantagens skovrider Thomas Borup Svendsen fortæller til Radioavisen at man blandt andet har ladet steder stå urørte hen, lukket visse veje og ladet døde træer blive liggende.

Og resultaterne er tydelige fortæller han:

- Man vil kunne se langt flere svampearter, der sker en større insektproduktion og det vil være godt for de fugle, der lever af insekterne, fortæller han og konkluderer at det samlet set skubber udviklingen i en retning af øget biologisk mangfoldighed.

Døende træer giver mere liv

Ud fra rapporten konkluderer Naturstyrelsen at gamle døende træer er en mangelvare i de danske skove.

Når træerne bliver gamle, stiger deres værdi for en lang række fugle, biller og svampe. Men mængden af gamle og døde træer er så lille, at det er en stopklods for indtoget af mange dyr og planter, skriver de på styrelsens hjemmeside.

Siden 1992 har Naturstyrelsen for statsskovenes vedkommende ladet 3-5 gamle træer stå pr fældet hektar, samtidig med at man har fredet bøgetræer over 200 år og egetræer over 300 år.