Det indeholder Naturplan Danmark

Se hovedpunkterne i den plan, som frem til 2050 skal sikre en mere varieret dansk natur.

Lynglandskab i Ulvshale Skov på Møn (Foto: © Martin Kunzendorf, DR)

Ved et arrangement på Kalvebod Fælled på spidsen af Amager, præsenterede Statsminister Helle Thorning-Schmidt og Miljøminister Kirsten Brosbøl regeringens fremtidige køreplan for Danmarks natur.

Den har fået titlen "Vores fælles natur" og indeholder i alt 22 indsatser for naturen. Blandt andet:

Vision om Danmark som et grønnere land i 2050

Overordnet hedder det i planen for Danmarks fremtidige natur at:

- Visionen om at Danmark i 2050 er et grønnere land med en mere mangfoldig natur, hvor særligt den internationalt beskyttede natur, de større skove, nationalparkerne og de vigtigste levesteder for truede arter - også i havet - er bundet tættere sammen.

Grønt Danmarkskort

Planens kerne er et nyt grønt Danmarkskort, der skal bidrage til at skabe bedre natur og mere plads til vilde dyr og planter, klimatilpasning og flere naturoplevelser.

Kommunerne får hovedansvaret for at udpege punkterne i kortet, der både skal bidrage til at kunne skabe mere sammenhængende natur og at sikre at EU målene for biodiversitet opfyldes.´

Mere plads og bedre sammenhæng i naturen

En række indsatser skal sikre Danmark mere og en mere sammenhængende natur. Blandt andet via en detaljeret kortlægning af den danske natur.

Naturpleje skal gøres mere attraktivt for landmændende og med etableringen af Den Danske Naturfond er der givet muligheder for at opkøbe dårlig landbrugsjord, der kan udlægges til genetableret natur.

Styrket indsats for vilde dyr og planter

Det bliver ulovligt at sprøjte og gøde Danmarks særligt beskyttede natur, som primært findes i næringsfattige områder.

Bødestraffene for at bryde forbuddet øges kraftigt.

Nationalt skovprogram skal forøge skovenes biologiske forskellighed.

Der kommer fokus på havmiljøet, hvor en række områder i Kattegat bliver ulovlige at fiske i med trawl.

En national fritidspolitik

For at give borgerne bedre mulighed for at benytte naturen, indeholder planen en række indsatser som bedre cykelruter, grønne partnerskaber og en ambition om, at danskerne skal aflægge naturen 120 millioner årlige besøg.

Det skal opnås ved en egentlig national fritidspolitik, så flere danskere får flere fritidsmuligheder tæt på. Uanset om man bor på landet eller i byen.

Naturplan Danmark kan læses i sin fulde form på Miljøministeriets hjemmeside.