Duer med rygsække overvåger Londons luftforurening

Indbyggerne kan sende tweets til de patruljerende duer og få opdateringer om hvor forurenet deres kvarter er.

Pigeon Air Patrol har patruljeret Londons gader i tre dage og målt på byens luftforurening. (© Pigeon Air Patrol/Twitter)

Som et forsøg på at holde øje med den til tider voldsomme forurening i London, er 10 trænede duer udstyret med måleudstyr blevet sluppet fri i storbyen.

I tre dage har duerne, der har fået navnet Pigeon Air Patrol, fløjet London tynd, udstyret med små rygsække fyldt med 25 gram tungt sensorudstyr.

Duernes rygsække har holdt øje med niveauerne for kvælstofoxider, også kaldet NoX'er, ozongas og såkaldt flygtige organiske forbindelser, som også kaldes VOCs.

Og duerne tweeter naturligvis resultaterne af deres målinger.

Beboere i London kan også få resultaterne af målingerne for deres kvarter ved at tweete @PigeonAir på Twitter.

Duerne svarer automatisk med en forureningsskala, der rangerer fra moderat til ekstrem.

En enkelt af duerne flyver også rundt med en GPS i rygsækken, som man kan følge via et kort her.

Duepatruljerne er et forsøg på at skabe opmærksomhed om det større projekt, som Plume Labs står bag, der skal rekruttere 100 London-indbyggere til at registrere forureningen i byen.

Ifølge Plume Labs er forurening den næststørste dødsårsag i Storbritannien.

- Millioner af mennesker dør hvert år Jorden rundt af luftforurening. Det er faktisk en pandemi. Men vi har svært at indse det, fordi forureningen stort set er usynlig, siger Romain Lacombe, der er chef for Plume Labs, til CNN.

- Så ideen med Pigeon Patrol er, at gøre det usynlige, synligt.

Første udgave af Pigeon Air Patrol har været i luften i tre dage. I dag er sidste dag.