Ekspert om oversvømmelser: Fremtiden afhænger af klimaaftaler

Udsigterne er dystre i en ny rapport om ekstreme oversvømmelser i Danmark, men meget kan undgås med internationale aftaler, mener en af eksperterne bag rapporten.

Internationale aftaler er essentielle for at undgå voldsomme oversvømmelser i dette århundrede, mener ekspert. Her er det oversvømmelsen ved Lendum mellem Frederikshavn og Hjørring for nylig. (Foto: Rasmus Skaftved © Scanpix)

Danmark undgår ikke vandstigninger i det kommende århundrede, men omfanget kan begrænses fra ekstrem til moderat af internationale klimaaftaler.

Det mener forskningsleder ved DMI, Jens Hesselbjerg Christensen, som er en af eksperterne bag Miljøministeriets rapport, som peger på vandstigninger på 70-80-100 centimeter ved de danske kyster.

- Hvis der ikke sker voldsomme ændringer i forbrug af fossile brændstoffer, så ender vi op med meget betydelige vandstandsstigninger, siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Moderat er okay

Forskeren sidder også med i FN's klimapanel, som vurderer effekterne af den måde, vi behandler klimaet på, ligesom panelet også kommer med anbefalinger.

Her har de sat en temperaturstigning i dette århundrede på to grader for at holde blandt andet vandstigninger på et moderat niveau.

- Og moderat betyder for Danmarks vedkommende en størrelsesordning på 20-30 centimeter i det her århundrede. Men hvis vi ikke holder den under to grader, så er både 70 centimeter og over en meter mulige udkom i det her århundrede, siger Jens Hesselbjerg Christensen.

I rapporten beskriver forskerne, at det er "ekstremt sandsynligt", at menneskelig påvirkning har været den dominerende årsag til klimaforandringer de seneste 50 år, og derfor er det også vigtigt, at verdens ledere indgår aftaler om at reducere den skadelige opførsel.

Pip i den rigtige retning

Senest er EU's 28 lande blevet enige om mål for 2030, hvor C02-udslippet skal være 40 procent lavere end i 1990.

- Det er en meget dyster fremtid, vi går i møde, medmindre vi lykkes med at vende skuden, og der kommer klimaaftaler. Og initiativet fra EU er jo et pip i den rigtige retning. Det skal så op på verdensplan, siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Tillader sig at være optimistisk

Næste år mødes skal verdens lande diskutere klima i Paris, og selv om der hidtil har været mange knuder, som skal bindes op, hører Jens Hesselbjerg Christensen ikke til blandt de mest pessimistiske.

- Jeg tillader mig at være optimistisk i den forstand, at der er meget fokus på det, ikke bare i Danmark, men det er hele verden, som rent faktisk har erkendt, at der er et problem og lytter til videnskaben. Det svære er selvfølgelig at lave aftaler for, hvem der skal betale regningen

- Men problemets omfang er stort, og de her dystre tal, som vi har for Danmark, de gælder stort set alle andre også, så jeg har en forhåbning om, at man kan enes om noget, som føre til en undgåelse af de værst tænkelige forhold, som vi liner op i rapporten.

FacebookTwitter