Ekstremt vejr bestemmer insekters udbredelse

Klimaforandringerne får stor betydning for insekterne, viser dansk-australsk forskning.

Hvis forskningen viser sig at kunne overføres til andre insekter end bananfluer (som på billedet), kan det betyde, at nye arter vil søge til Danmark, efterhånden som vi får færre perioder med koldt vejr. (Foto: Ary A. Hoffmann- Melbourne University © Aarhus Universitet)

Fremtiden byder efter alt at dømme på højere gennemsnitlige temperaturer og mere ekstremt vejr udløst af klimaforandringer.

Netop ekstremt vejr med megen kulde eller varme vil få afgørende betydning for insekternes overlevelse.

Og udbredelsen af visse arter kan blive reduceret til mindre end halvdelen af deres nuværende udbredelse, mens andre arter vil ændre levested, skriver nyhedsbrevet Rømer fra Aarhus Universitet.

Middeltemperaturen betyder ikke så meget

Insekter er koldblodede - også kaldet vekselvarme. Det vil sige, at deres kropstemperatur, aktivitet og reproduktion er bestemt af, hvor varme omgivelserne er.

Lektor Johannes Overgaard fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet har sammen med australske forskere undersøgt, hvordan fremtidens klima vil påvirke bananfluer i tropiske og tempererede egne.

Det viser sig, at højere middeltemperaturer ikke betyder ret meget, så længe der stadig er perioder med 'normalt' vejr. Derimod kan ekstreme vejrdage være fatale for insekterne.

- Svaret var entydigt: Det er arternes tolerance over for meget kolde og varme dage, der definerer deres nuværende udbredelse, siger Johannes Overgaard.

Model for andre insekter

Forskningsprojektet kan muligvis bruges som en model for, hvordan fremtidens klima vil påvirke andre insektarter.

Forskerne ved altså ikke med sikkerhed, hvad det vil betyde for andre arter. Og de har kun brugt deres model i forhold til det australske kontinent.

- Men det er ikke usandsynligt, at andre arter også vil blive påvirket af de samme ting, siger Johannes Overgaard til dr.dk/viden.

Ekstremt vejr kan betyde nye arter i Danmark

Hvis modellen viser sig at være mere generel, vil klimaændringer kunne medføre, at arter rykker mod polerne.

- Og dermed vil vi i Danmark kunne opleve nye arter, der etablerer sig, efterhånden som vi får færre perioder med koldt vejr, siger Johannes Overgaard.

Omvendt vil insekter søge væk fra de områder, der får flere ekstremt varme dage.

Johannes Overgaard og forskerne Michael R. Kearney og Ary A. Hoffmann fra Melbourne University har netop fået offentliggjort deres forskningsresultater i tidsskriftet Global Change Biology.

Facebook
Twitter