Ender nordjysk affaldsforsøg i nul?

Landsbyen Tversted forsøger at minimere affaldsmængden. Den går op og ned, men holdningsmæssigt flytter folk sig, mener projektlederen.

Billedet er fra Tversted Marked i sommer, hvor Nulskrald delte romkugler ud og gav opskrifter på romkugler. Romkugler er lavet af kagerester, og Nulskrald brugte romkuglerne til at sætte ekstra fokus på at undgå madspild. (© AVV - Nulskrald)

Mindst muligt affald i skraldespanden. Det er udfordringen for beboerne i den nordjyske landsby Tversted i hele 2014.

Udfordringen er svær, når det er ferietid. Det viser de seneste vejninger af affaldet fra alle fastboende familier i byen

Mængden af affald i ugerne 32 og 33 ligger på 8 kg i gennemsnit pr familie. I ugerne 30 og 31 var mængden pr familie oppe på næsten 9 kg.

Dermed er affaldsmængden på niveau med, hvad den var, da forsøget begyndte i januar.

Samlet set tale om en forbedring

Lene Høg er projektleder for Nulskrald-forsøget, som det fælleskommunale affaldsselskab AVV står bag.

Hun siger til dr.dk/viden, at det er tydeligt, at affaldsmængden stiger i højtider og ferier, hvor folk får gæster på besøg og gør mere ud af maden end til dagligt.

- Men samlet set er affaldsmængden faldet med 10 procent hen over de første syv måneder, siger Lene Høg.

Målet er 30 procent mindre affald

AVV har været ude og veje affaldet fra hver enkelt familie.

- Og flere familier er nede under 4 kg om ugen, mens der også er familier, der er over 16 kg, så der er stor forskel på, hvor gode familierne er til at sortere affald, siger Lene Høg.

Ambitionen med Nulskrald-forsøget i Tversted er, at affaldsmængden samlet set skal falde med 30 procent.

- Vi håber stadig, at vi når målet, siger Lene Høg og peger på, at mængden har været nede på omkring seks kilo i gennemsnit for Tversteds beboere.

Dobbelt så meget til genbrug

Samtidigt kan AVV se, at der er sket en stor fremgang inden for, hvor meget folk afleverer som sorteret affald.

Rundt i byen er der sat genbrugsbeholdere op, hvor folk kan aflevere forskellige typer affald, som plastemballage, mælkekartoner, papir og flasker.

På de syv måneder er mængden af affald til genanvendelse blevet fordoblet til 33 ton genanvendelige materialer. Det skyldes nu også sommerhusgæsterne, der har taget imod sorteringsordningerne med kyshånd.

- Der er mange tyske feriegæster, der i forvejen er vant til at sortere hjemmefra, siger Lene Høg.

I Tversted har borgerne selv skullet opfinde deres egne systemer til sortering af affaldet. Her samler borgeren affald i klodskasser. (© AVV- Affaldsselskab for Brønderslev og Hjørring)

Stop spild af mad

Der har over de seneste måneder været mange aktiviteter i gang i Tversted for at minimere affaldsmængden blandt andet ved at undgå madspild.

Der har været en temaaften med bevægelsen Stop Spild af Mad, og:

- På det årlige Tversted Marked blev madaffaldet indsamlet til bioforgasning, og Nulskrald delte både romkugler og opskrifter på romkugler med kagerester ud til markedsgæsterne for at rette fokus mod madspild, forklarer Lene Høg.

Børnene er med

Hun mener, at folk er begyndt at tænke på affald i deres adfærd.

- Tversted Skole og børnehave sorterer også affald. Og børnene lærer om affald og samler affald ind på stranden. Og folk giver hinanden gode ideer blandt andet på Nulskralds facebook-side, siger Lene Høg.

Og i september holder Tversted Second Hand-marked, hvor folk kan sælge og bytte ting med hinanden.

Spørgeskemaer på vej

I næste uge vil Nulskrald sende spørgeskemaer ud på mail til beboerne i Tversted for at undersøge mere om deres adfærd og eventuelle holdningsændringer i forhold til affald.

Man vil blandt andet spørge til, om folk har afmeldt reklamer og ugeaviser for at minimere affaldsmængden. Efter nytår vil man lave en lignende undersøgelse.

Nulskralds styregruppe i Tversted er lige nu ved at overveje, hvordan man fortsat kan skabe aktiviteter, der holder fokus på affaldsminimering i landsbyen, når Nulskrald-forsøget er slut til nytår.