Er skovdyrkning i ørkenen svaret på klimaproblemerne?

Det mener et tysk forskerhold, der foreslår at tilplante ørkenen med skov.

Her er forskergruppens bud på hvordan det ganske enkle anlæg ville kunne tage sig ud. (Foto: Becker et al. 2013)

Når vi nu mangler træer til at opfange vores overskydende CO2, hvorfor planter vi så ikke bare nogen? Nogenlunde så simpelt et spørgsmål har en gruppe tyske forskere stillet sig selv, hvorefter de har set på hvor det kunne gøres.

Og pilen peger på et lidt overraskende sted. Nemlig på knastørre steder som fx den arabiske ørken.

Ideen kalder de Carbon Farming - CO2 landbrug, om man vil - og præsenteres i dag i en undersøgelse, der udgives i tidsskriftet Earth Systems Dynamics.

- Carbon Farming tackler de grundlæggende årsager til klimaændringerne: Udledning af kuldioxid via menneskelige aktiviteter, siger undersøgelsens hovedforfatter Klaus Becker fra Hohenheim universitetet i Stuttgart.

Lille træ - stor CO2 sult

Og ifølge gruppen, er der ingen bedre måde at optage CO2 på, end ved bruge naturens egne ressourcer.

Ved at dyrke den lille træplante Jatropha curcas systematisk i ørkenområder, har forskerholdet regnet sig frem til, at man kan optage store mængder CO2 fra atmosfæren. Planten er yderst effektiv, når det kommer til at absorbere CO2, samtidig med at den er meget modstandsdygtig over for tørke.

Derfor vil den kunne dyrkes i varme og på tør jord, der er uegnet til fødevareproduktion.

Anlægget behøver vand til at dyrke selv, så kystområder, hvor afsaltet havvand kan stilles til rådighed er ideelle.

Billigt alternativ

Forskergruppen, der består af eksperter i dels kunstvanding og afsaltning, kulstofbinding, økonomi og atmosfæriske videnskaber, har i deres computermodeller anvendt data fra Jatropha curcas plantager i Egypten, Madagaskar og Indien og resultaterne ser meget lovende ud:

Ifølge beregningerne vil en hektar af planten kunne optage 25 tons CO2 over en 20-årig periode. Plantede man 3 % af den arabiske ørken til med planten, ville den i løbet af et par årtier kunne absorbere al den CO2, der udledes i Tysklands trafik.

Klaus Becker er overbevist om, at naturlig skovrejsning på lang sigt er et mere sikkert alternativ til hidtil kendte og meget dyrere teknikker til at lagre CO2 med.

Manglende finansiering og kendskab

Set fra forskerholdets synspunkt, er de vigtigste begrænsninger for gennemførelsen mangel på finansiering og manglende kendskab til de mange fordele deres løsning kan få for klimaet. Blandt andet en stigning i skydække og nedbør i ørkenområder med plantager.

Endvidere skal der ses nærmere på hvilke eventuelle skadevirkninger, det kan medføre som fx akkumulering af salt i ørkenjorden.

Holdet håber på at få etableret et pilotprojekt, for at vist omverdenen, at det er værd at satse på denne teknologi.

FacebookTwitter