Er vi magelige? Næsten halvdelen af alle ture i bil er 10 km eller kortere

Hvis du hurtigt vil ændre vaner, så byt bilen ud med cyklen i fritiden, siger forsker.

Lige omkring halvdelen af vores køreture i bil er max 15 km, viser et stort dataudtræk for 2016. (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

Det er nemt lige at snuppe bilen ned til bageren søndag morgen.

Men er det nødvendigt, hvis bageren kun ligger 2 km væk?

Et stort dataudtræk af vores bilkørsel for 2016 viser en klar tendens til, at vi særligt tager bilen for at køre korte ture.

Knap 40 procent af vores ture er 10 km eller kortere. Og faktisk tager vi meget ofte bilen for bare at køre 3, 4 eller 5 kilometer.

Altså ture der er korte nok til, at man næsten kunne gå og nemt kunne tage cyklen.

Særligt når man tænker på, at transporten står for omkring 29 procent af Danmarks samlede CO2 udledning.

Danskernes korte køreture

- Cyklen, elbilen eller måske offentlig transport kunne være et alternativ, når turene er så korte, siger Kristian Torp, der er lektor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet.

Han har hjulpet med at trække dataen ud, da han er tilkoblet Center for Data-intensive Systems (Daisy), som er et research center ved Aalborg Universitet.

Tallene kommer fra en stor datamængde fra 2016 og viser en tendens.

Kigger du på grafikken herunder, kan du se, at kurven starter højt, hvorefter den falder brat og flader ud.

Den viser, at det særligt er de korte ture, vi tager i bil. Lidt over 5 procent af turene i dataen fra sidste år var fx kun 5 km lange.

5 procent lyder måske ikke af meget, men det er det. Procenterne fordeler sig nemlig over rigtig mange forskellige km-turer. Og der er målt på turer, som er flere hundrede kilometer lange.

I alt var fx kun knap 30 procent af turene mellem 35 km og 695 km lange.

Selvom mange af turene er korte, pointere Kristian Torp dog, at dataene ikke fortæller os alt.

- En tur er defineret ved, at du har holdt stille i tre minutter. Vi ser her ikke på kæde-ture, fx hjem - børnehave - arbejde. Og det er jo også en anden snak, hvis bilen er fyldt op sammenlignet med, hvis der kun sidder en i den, siger Kristian Torp.

Men tendensen er klar: Vi tager bilen, selvom turen er kort.

Samtidig tager danskernes cyklen ca. 10 procent mindre end for 25 år siden, viste tal fra Vejdirektoratet sidste år.

Sådan forurener din bil:

  • Er du god og får fyldt bilen op med fire passagerer, så forurener den 48g CO2 per passagerkilometer. Til sammenligning kan det alligevel være bedre at tage bussen. En tur med den forurener kun 30g CO2 per passagerkilometer

  • Det er ikke kun udstødningen fra din bil, der koster i CO2-regnskabet

  • Først skal olien pumpes op fra undergrunden

  • Så skal den transporteres til et olieraffinaderi, og både transporten af olien og raffineringsprocessen, hvor olien bliver til benzin, koster CO2

  • Herefter bliver benzinen transporteret til en tankstation - det koster også CO2

  • CO2’en fra alle disse dele påvirker vores miljø. For CO2’en holder på klodens varme, og når temperaturene stiger, forandrer klimaet sig, som DR i denne uge har sat fokus på med temaet Klædt på til Klimaforandringer

Danskerne cykler mindre sammenlignet med for 25 år siden. Især i landområderne hopper færre på cyklen. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

De korte, sjove ture er nemmest at minimere

Professor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Ole B. Jensen, der bl.a. forsker i trafik og transport forklarer, at der er ingen, der drømmer om, at de lange ture kan erstattes. Men at potentialet faktisk ligger i de korte ture og særligt de ture, vi tager i weekenden.

- Der er groft sagt to hovedgrunde til, at vi bevæger os: Sjov eller arbejde. Arbejde skal vi, og her er vi ikke særlige villige til at ændre vores vaner. Det er de mange småture til familie og venner, hvor vi kan sætte ind og skifte bilen ud med fx cyklen, siger Ole B. Jensen.

Det er simpelthen nemmere at ændre vane og tage fx cyklen i weekenden hen til nogle venner, end det er at droppe bilen til arbejde.