EU er interesseret i dansk soja-rapport

En megen omtalt dansk forskningsrapport om problemer ved produktion af sojabønner og palmeolie er nu oversat til engelsk.

Sojabønner på en mark syd for provinsen Santa Fe, Argentina 2008. (Foto: Seba864 © Wikimedia Commons)

Produktionen af sojabønner til foder til danske dyr lægger beslag på et område på størrelse med Sjælland i Sydamerika. Og regnskov må lade livet i Asien for at skaffe palmeolie nok til fødevarer og sæbeprodukter.

I april 2013 offentliggjorde DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet en rapport, der viser, at soja- og palmeolieprodukter er produceret under vilkår, der ikke er godkendt i EU.

Og at det kan have væsentlige negative konsekvenser for landbefolkningens sundhed samt miljø- og naturforhold.

EU har bedt om at få oversat rapporten

Men problemerne vedrører ikke kun den danske import.

Nu vil EU-Kommissionen også læse rapporten, og derfor er den på opfordring fra Generaldirektoratet for Miljø (afdelingen for biodiversitet) blevet oversat til engelsk. Og den kan læses her.

- Vores interesse i den danske rapport er relateret til en noget lignende undersøgelse, vi har bestilt i forbindelse med EU's biodiversitetsstrategi, skriver fuldmægtig i direktoratets kontor for biodiversitet Matthias Leonhard Maier til dr.dk/viden.

Soja-spørgsmål fra dansk EU-politiker

EU-Kommissionen har i forvejen fået et par henvendelser fra Christel Schaldemose, der er medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet.

Hun mener, at EU skal tage ansvar for den soja og palmeolie, der bliver importeret til EU. Og hun har begge gange henvist til rapporten fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Christel Schaldemose forestiller sig, at EU kunne bruge noget af landbrugsstøtten til at bakke op om import af soja og palmeolie, der er certificeret.

Læs mere om mærkningsordningen RTRS i faktaboksen.

Facebook
Twitter