Evolutionen kan ikke følge med klimaforandringerne

Den globale opvarmning ændrer leveomstændighederne for dyr og planter så hurtigt, at evolutionen ikke kan redde dem.

Mange dyr og planter trues af klimaforandringerne. Isbjørnen er blot et af mange specialiserede dyr, der ikke kan nå at ændre sig i tide. (Foto: Mario Hoppmann © Scanpix)

Klimaforandringerne vil snart sætte dyr og planters leveområder under pres. Spørgsmålet er, om de kan flytte sig fra en niche til en anden?

Det tyder det umiddelbart ikke på, viser et nyt amerikansk forskningsresultat.

Forskere ved University of Arizona har på baggrund af analyser af 266 plante- og dyrearter nemlig konkluderet, at evolutionen går alt for langsomt til at kunne følge med de menneskeskabte klimaforandringer.

Padder, krybdyr og planter var mest sårbare, viste forskningen også. Den er publiceret i Proceedings of the Royal Society B.

Mange dyr kan ikke nå at tilpasse sig de dramatiske forandringer, som klimaforandringerne bringer med sig i form af blandt andet forhøjede temperaturer og ændrede vejrmønstre.

Nogle dyr kan ifølge forskerne flytte sig for at klare de stigende temperaturer, mens andre lever i så isolerede egne, at de ikke kan finde nye levesteder. Ifølge forskerne ser det værst ud for mange af de tropiske arter de undersøgte, mens dyr og planter i tempererede egne lettere klarer forandringerne.

Ved at sammenligne de 266 dyrebestande og plantepopulationers evne til at tilpasse sig klimaforandringerne over de næste 55 år, fandt forskerne ud af, at alle grupperne ændrede sig for langsomt.

Faktisk var de gennemsnitligt 200.000 gange langsommere end nødvendigt, når det fx gjaldt temperaturstigninger.

Men selvom dyrene og planterne var i stand til at tilpasse sig på et øjeblik, ville det stadig skabe enorme problemer. For de områder - eller såkaldte klima-nicher - ville ikke kunne nå en holdbar balance i tide. Pludselig ville invasive arter fx vælte ind i sårbare økosystemer - med ødelagte fødekæder som resultat.

FacebookTwitter