FN: Mennesker verden over drømmer om det samme

Verdens lande skal sætte nye mål frem mod år 2030. FN har spurgt 5 millioner mennesker om deres ønsker for fremtiden.

FN's udviklingsorganisation UNDP har spurgt fem millioner mennesker i 80 lande om deres fremtidsdrømme. De ønsker især muligheden for uddannelse. - På billedet er elever i gang med undervisning på en interaktiv tavle. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)

I år 2000 blev verdens lande i FN enige om de udviklingsmål, man ville nå inden år 2015.

Man er bagud, så lige nu forsøger landene ved FN's generalforsamling i New York i USA at blive enige om, hvilke mål der er vigtigst.

Samtidig kigger landene frem mod år 2030 og taler om, hvilke nye mål for bæredygtige udvikling, man skal gå efter.

Spørger man verdens befolkning, er der ingen tvivl. De ønsker især uddannelse.

Spurgt 5 millioner mennesker

Det ved man, fordi FN's udviklingsorganisation UNDP har gjort noget ganske usædvanligt.

FN-organisationen har ud over at tale med regeringer og andre aktører, der skal formulere målene for bæredygtighed, spurgt almindelige borgere om deres holdning til fremtiden.

FN har været rundt i 80 lande og talt med forskellige grupper også uden for hovedstæderne, man har fået folk til bruge internettet, og man har lavet en masse rundspørge på papir og gennem samtaler.

Folk skulle rangordne mål

- Vi har opstillet forskellige mål og bedt folk om at rangordne dem efter, hvad de helst vil have: En regering uden korruption, bedre uddannelse, bedre mad, som man også kan betale for? osv., siger Jens Wandel, assisterende generalsekretær i UNDP, i Orientering på P1.

- Det slående er, at mennesker globalt vil det samme, uanset om du spørger kvinder og mænd og unge og gamle, siger Jens Wandel.

FN har haft kontakt med 5 millioner mennesker. Det har vist sig, at folk kan prioritere, og de er interesseret i at prioritere.

- Det er de samme temaer, der kommer øverst i deres prioritering: uddannelse, jobmuligheder, god regeringsfølelse, antikorruptionstema og sundhed, siger Jens Wandel.

Input til mål for 2030

Svarene kan FN bruge som input i debatter, når verdens lande forsøger at kigge fremad.

- Når landene forhandler, kan vi sige, at folk i jeres eget land eller region siger sådan. Og nogle lande siger måske, at unge mennesker ønsker det og det, men så kan vi spørge vores datasæt om, hvad de unge mennesker mener, siger Jens Wandel.

Samtidig viser svarene også, at verdens lande bør koncentrere sig om et fåtal af mål og få gjort dem lidt klarere og realistiske, mener han.

UNDP vil fremme borgerens stemme

UNDP vil fortsætte med at lave store rundspørger i verdens lande og på den måde fremme borgerens stemme.

- Det er væsentligt at forstå, at mange mennesker lever i lande, hvor det ikke er så let at få en international stemme. Jeg tror heller ikke, at alle lande er interesserede i at høre, hvad deres befolkning mener, siger Jens Wandel.

- Men FN går ud og siger, hvad borgerne mener, og vi publicerer det, siger Jens Wandel.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk