Foder til danske dyr skader mennesker og natur i Sydamerika

Dyrkning af sojabønner til dansk landbrug fylder et areal på Sjællands størrelse i Sydamerika. Og der bliver brugt sprøjtemidler, der er forbudt i EU. En mærkningsordning kunne hjælpe, mener danske forskere. Og dansk landbrug er klar til at gøre noget.

Brasilianske mejetærskere i færd med at høste en gigantisk sojabønnemark. (Foto: YASUYOSHI CHIBA © Scanpix)

Foderproduktion til danske husdyr lægger beslag på et areal på Sjællands størrelse i Sydamerika.

Arealet bliver brugt til produktion af sojabønner, som Danmark årligt importerer halvanden million ton af til husdyrfoder.

Det koster regnskov, belaster CO2-udledningen og dyre- og plantearter går tabt. Samtidig bliver der brugt sprøjtemidler, som er forbudt i EU, fordi de både ødelægger naturen, og kan gøre folk alvorligt syge.

Det fortæller en ny dansk rapport fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus Universitet.

Ministeren har bestilt rapporten

Rapporten blev bestilt af Fødevareministeriet.

Det skete efter, at fødevareminister Mette Gjerskov i november 2011 var i samråd om skadelige virkninger ved sprøjtede sojabønner produceret til dansk landbrug.

Og melder blandt andre landmændenes organisation, Landbrug & Fødevarer, at man er klar til gøre noget.

Skader helt ind i landsbyerne

Produktionen af sojabønner sker primært i Brasilien og Argentina, og der bliver brugt meget sprøjtemiddel.

- Som pesticiderne bliver anvendt, så udsættes landarbejderne for direkte fare, både på arbejdet og i nogle tilfælde helt ind i boligområderne, siger én af rapportens forfattere, sektionsleder John Hermansen fra Institut for Agroøkologi.

Flere steder bliver områderne sprøjtet ved hjælp af overflyvninger, og det øger risikoen for lokalbefolkningens helbred.

Rapport om flere kræftsyge

Rapporten fra Aarhus Universitet henviser også til andre rapporter, blandt andet en fra det uafhængige danske researchcenter DanWatch.

Centret dokumenterede i 2011, at myndighederne i den argentinske provins Chaco meldte om et stigende antal mennesker ramt af leukæmi, kræft, svulster, spontane aborter og misdannelser.

Palmeolie giver også problemer

Danmark importerer også store mængder palmeolie fra Sydøstasien. Konsekvenserne af den produktion har forskerne også kigget på i rapporten.

Det drejer sig om mere end 150.000 ton årligt.

Produktionen har også store negative konsekvenser for naturen, og truer sjældne dyrearter som tigre, elefanter, næsehorn og urangutanger, siger John Hermansen fra Aarhus Universitet.

- Efterspørgslen på palmeolie er stærkt stigende, og det har medført, at store naturområder i primært Malaysia og Indonesien er blevet forvandlet til monokulturer med oliepalmer. Til stor skade for biodiversiteten, siger John Hermansen.

Certificerings-ordninger er en mulighed

Rapporten fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug peger på, at de eksisterende certificeringsordninger for soja og palmeolie kan være med til at løse nogle af problemerne.

- Det gælder især i forhold til brugen af pesticider og landarbejdernes rettigheder. Her kan certificering af produkterne få stor betydning, siger John Hermansen.

Han tvivler derimod på, at certificering kan stoppe rydning af regnskovene.

- Her er det nødvendigt, at staterne griber ind med klassisk naturbeskyttelse, vurderer John Hermansen.

Lovgivning dur ikke

Det er ikke muligt at lovgive imod import af sojabønner eller palmeolie, der bliver produceret uden for EU under vilkår, der set med danske øjne - er højst kritisable.

Det skyldes samarbejdet i verdenshandelsorganisationen, WTO.

Men danske virksomheder kan selv vælge, om de vil stille særlige krav til deres udenlandske leverandører. Fx gennem certificeringer.

Dansk landbrug vil gribe ind

Rapporten om sojabønner og palmeolie har været sendt til høring blandt andet i de danske landmænds organisation, Landbrug & Fødevarer.

Og nu siger administrerende direktør Søren Gade fra Landbrug & Fødevarer til DR, at organisationen sammen med mejerigiganten Arla og foderstofselskabet DLG er klar til at stille krav til produktionen af sojabønner.

Man vil blandt andet sikre, at der ikke bliver brugt skadelige pesticider under produktionen, og at der ikke bliver anvendt børnearbejdere.

Fødevareministeren kan ikke svare

Fødevareminister Mette Gjerskov siger til DR, at hun ikke er orienteret om høringssvaret til selve rapporten endnu.

Derfor kan hun ikke udtale sig i sagen.

Brasilianske mejetærskere i færd med at høste en gigantisk sojabønnemark. (Foto: YASUYOSHI CHIBA © Scanpix)