Forskere råber op: Friluftsliv i beskyttede områder skader dyrelivet

Hidtil har man generelt ment, at folks benyttelse af naturområderne sagtens kunne forenes med beskyttelse af dyrelivet.

Naturreservatet Devil's Backbone Open Space i Loveland, Colorado er populært blandt mountainbikere. (Foto: © Sara Bombaci og Colorado State University, Sara Bombaci og Colorado State University)

I weekender og ferier valfarter millioner af mennesker verden over til beskyttede naturområder som nationalparker og naturreservater, og i 94 procent af områderne må man dyrke motion.

Samlet set bliver det til otte milliarder besøg årligt, anslår amerikanske forskere. Hidtil har man generelt ment, at de mange besøg ikke påvirkede dyrelivet.

Nu fastslår en rapport fra Colorado State University og Wildlife Conservation Society, at nogle dyrearter bliver forstyrret af menneskerne.

Antallet af arter falder, dyrene har sværere ved at overleve og få unger, og dyrene bliver stressede og har vanskeligt ved at finde føde, fordi de bliver forstyrret.

274 videnskabelige rapporter om dyreliv

Forskerne har gennemgået 274 videnskabelige artikler offentliggjort mellem 1981 og 2015 om virkningerne af de rekreative områder for mennesker på en række forskellige dyrearter på tværs af alle geografiske områder og fritidsaktiviteter.

I mere end 93 procent af artiklerne havde forskerne set mindst én effekt på dyrelivet, og 59 procent af dem var negative.

Friluftslivet havde flest negative virkninger på krybdyr, padder og hvirvelløse dyr. Mens folks vandring, cykling med mere have positiv indflydelsekragefugle og gnavere.

Det er ikke altid foreneligt

Der er stadig meget forskere ikke ved om virkningerne af menneskets brug af de rekreative områder i naturen.

- Vi må starte med blot at anerkende, at friluftsliv og bevarelse ikke altid er kompatibelt for alle arter alle steder, siger professor Kevin Crooks fra Colorado State University i en pressemeddelelse.

- Det kunne være på tide at etablere grænser for offentlig adgang til beskyttede områder og tilskynde til ændret adfærd blandt friluftsfolket, hvilket kunne forbedre bevarelsen af arterne, siger han.

Det kunne fx være ved, at vandrere holder sig til stierne og ikke bare krydser tværs gennem området. Og at man lukker områder i forbindelse med yngletiden eller sænker farten for motorkøretøjer.

Forskningsresultatet er offentliggjort i tidsskriftet PLOS ONE.

Dansk regering taler om benyttelse og beskyttelse

Der er naturligvis stor forskel på, hvordan man forvalter menneskets brug af naturen verden over.

Men stadig flere mennesker er fysiske aktive udendørs med løb, cykling, kajak osv. I Danmark er det blevet en kæmpe trend.

For nyligt nævnte VLAK-regeringen i sit regeringsoplæg, at befolkningens adgang til naturen skal afbalanceres ud fra hensynet til ’benyttelse og beskyttelse’. Dermed lægger den op til, at der er behov for øget opmærksomhed i forhold til både mennesker og dyr.