Forskere: Regnorme mistrives på sprøjtede marker

Svampemiddel ser ud til at påvirke regnorme meget, viser ny forskning fra SDU.

Regnormene på billedet stammer ikke fra SDU's forsøg, men bor i en kompostbunke. (Foto: Vang Jensen © DR København)

Bemærk: DR Videnskab har revideret denne artikel onsdag den 26. marts efter at have fået adgang til den forskningsartikel, der bliver nævnt nederst på siden.

Når landmanden sprøjter sin mark med svampemiddel, undgår planterne nok svampeangreb.

Men nede i jorden arbejder regnormene på højtryk for at afgifte sig.

Det viser ny dansk/fransk forskning ifølge en artikel fra en ph.d.-afhandling ved Syddansk Universitet.

Usprøjtet og sprøjtet jord

Lektor Claudia Wiegand fra Biologisk Institut ved Syddansk Universitet i Danmark står sammen med Francoise Binet, leder af en forskningsgruppe på University Rennes 1 i Frankrig, i spidsen for forskningen.

I projektet har man undersøgt én bestemt art af regnorme, Aporectodea Caliginosa. Og testet, hvordan den reagerer på én bestemt type svampemiddel - et fungicid.

Den ene portion orme blev hentet på en lokal økologisk mark, der er dyrket uden sprøjtemidler i 20 år.

Den anden portion orme kom fra en lokal konventionelt dyrket mark, der var blevet sprøjtet med fungicid i 20 år.

Har udviklet metode til afgiftning

Når afgrøder bliver sprøjtet, ender op mod 70 procent af sprøjtemidlerne ved siden af planterne og i stedet i jorden.

Forskerne konkluderer ud fra laboratorieforsøg og markforsøg, at regnormene fra en jord sprøjtet med et svampemiddel af fungicid-gruppen har tilpasset sig livet i det giftige miljø gennem generationer.

Regnormene har fundet en metode til at afgifte sig selv.

Stofskiftet og aminosyre- og proteinindholdet stiger nemlig i ormene i sprøjtet jord, hvilket tyder på en slags afgiftningsmekanisme, siger forskerne.

De tilpassede orme spiser også mere, hvilket formentlig hænger sammen med deres øgede energiforbrug, siger forskerne.

Mere opsigtsvækkende forskning på vej

Overordnet fastslår det dansk-franske forskningsprojekt, at der er brug for mere forskning for at se, om der er tale om et 'generelt' mønster mod fungicid eller andre pesticider.

Forskerne har formentlig andre opsigtsvækkende resultater på vej om regnorme og sprøjtemidler.

Forskningen tyder på, at pesticider påvirker ormenes evne til reproducere sig selv - få afkom. Noget tyder også på, at regnorme på fungicid-sprøjtet jord spiser mere - men alligevel kun vejer halvt så meget som orme på usprøjtet jord - 0,3 gram mod 0,6 gram.

Og endelig at der måske er 2-3 gange flere regnorme i økologisk jord end sprøjtet jord. Det undersøger forskerne nærmere.

Andre ting kan spille ind

- Det er meget sandsynligt, at andre parametre end sprøjtemidler har indflydelse på regnormes vækst og reproduktion, siger Claudia Wiegand til dr.dk/viden.

- Der er fx tilgængeligheden af fødevarer det vigtigste, siger hun.

Forskningsresultaterne er foreløbigt offentliggjort i artiklen 'Acclimation of earthworms to chemicals in anthropogenic landscapes, physiological mechanisms and soil ecological implications'

Facebook
Twitter