Forskere: Varm luft kan få havniveauet til at stige voldsomt

Antarktis smelter, og det kan få vandstanden i havene til at stige med det dobbelte af det forventede. Byer som Boston kan stå under halvanden meter vand inden år 2100.

Atmosfærisk opvarmning kan være langt mere afgørende for om isen på Antarktis smelter, viser ny forskning i Nature. (Foto: © Nasa, Scanpix)

To klimaforskere fra University of Massachusetts Amherst og Pennsylvania State University har foruroligende nyheder om de stigende temperaturer i atmosfærens indvirkning på Antarktis iskappe.

I en artikel i Nature skriver Robert DeConto og David Pollard, at vores forudsigelser omkring de stigende vandstande i havene er alt for konservative.

I virkeligheden kan vandstanden ende med at stige dobbelt så meget, som forventet.

- Det her kan blive en katastrofe for mange lavtliggende byer. Boston kan fx risikere en stigning på over halvanden meter de næste 100 år, siger Robert DeConto i en pressemeddelelse.

- Den gode nyhed er, at en aggressiv reduktion i emissioner kan begrænse risikoen for, at indlandsisen på Antarktis går tilbage.

Vandstanden kan stige 15 meter i år 2500

Årsagen til de alarmerende vandstandsstigninger er netop Antarktis.

Forskerne har anvendt allerede kendte mekanismer i en ny model og tilføjet effekterne af smeltet overfladevand, afbrækningen af ishylder og sammenbruddet af lodrette isvægge - og resultatet er:

Isen på Antarktis har potentialet til at hæve vandstanden i år 2100 med over en meter - og med mere end 15 meter i år 2500, hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter som i dag.

Forskerne skriver i Nature, at opvarmet havvand i dag er en vigtig faktor i afsmeltningen af de antarktiske ishylder, men at fremskrevne situationer med høje mængder af drivhusgasser i atmosfæren betyder, at atmosfærisk opvarmning hurtigt bliver den største kilde til afsmeltning af Antarktis.

Robert DeConto og hans kolleger undersøgte data om vandstandene langt tilbage i tid. Data der viser, at atmosfærisk temperatur sandsynligvis har stor betydning for afsmeltningen af isen på Antarktis. (© UMASS AMHERST)

Grønland kan ikke forklare stigningen alene

DeConto og Pollard har medtaget vandstandsstigninger under de seneste varme perioder, blandt andet den sidste mellemistid for omkring 125.000 år siden.

Og de undersøgelser tyder på, at isen på Antarktis er særdeles følsom overfor klimaopvarmning.

- På et tidspunkt i fortiden, hvor de globale gennemsnitstemperaturer kun var en smule varmere end i dag, var vandstandene meget højere. At indlandsisen i Grønland smelter, kan kun forklare en lille del af den stigning i vandstanden. Det meste må skyldes en afsmeltning på Antarktis, siger DeConto.

Med den viden i baghovedet begyndte forskerne at undersøge om andet end de opvarmede have, kunne påvirke isdækket på kontinentet.

Og deres forskning peget altså på, at de stigende temperaturer i vores atmosfære betyder, at isen smelter langt hurtigere end forventet.

- I dag nærmer sommertemperaturerne (på Antarktis red.) sig allerede 0 grader Celsius på mange ishylder. Og på grund af isens flade profil tæt ved havets overflade, skal der ikke meget atmosfærisk opvarmning til, for dramatisk at forøge afsmeltningen og mængden af regn om sommeren, skriver forskerne.

Det kan have katastrofale følger for hele iskappen, med endnu voldsommere afsmeltning til følge.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1152576811459508