Forsuring af havvand skyldes ikke kun CO2

Forsuring af kystnære havområder styres i højere grad af påvirkninger fra land end fra stigende CO2 i atmosfæren.

Jacob Carstensen er professor i marin økologi ved Aarhus Universitet.

Udover global opvarmning har en stigende udledning af CO2 også direkte indflydelse på forsuring af verdenshavene. Og indtil nu har forskerne set på fænomenet som et ensartet problem. Men en ny undersøgelse viser, at pH værdierne langs kysterne i højere grad påvirkes af de næringsstoffer, der bliver udledt inde fra land.

Professor i marin økologi Jacob Carstensen fra Aarhus Universitet har deltaget i arbejdet, som for nyligt er publiceret i tidsskriftet Estuaries and Coasts.

Her påpeger forskerne at forsuring af havvand er skyldes et langt mere kompleks samspil af faktorer end man hidtil har troet.

Mere komplekst end tidligere antaget

- Vores analyser viser at pH-værdierne i kystnært havvand er styret af lokale forhold, fortæller Jacob Carstensen til dr.dk/viden.

Forskergruppen med den anerkendte spanske biolog Carlos Duarte i spidsen, har analyseret pH værdierne i en række kystområder i bl.a. Skandinavien, Holland og USA.

Biologer og klimaforskere har hidtil ment, at en stigning i CO2 udledningen var ensbetydende med ødelæggende betingelser for kalkholdige organismer som fx skaldyr og koraller. Men de fleste dyr og planter, som vil kunne påvirkes direkte af forsuringen, lever langs kysterne og derfor bør man se mere nuanceret på problematikken, siger Jacob Carstensen.

Det har været en almindelig antagelse, at et fald i pH værdien på 0,3 enheder frem mod år 2100 kan forventes som følge af øget CO2 i atmosfæren, og man har ved forsøg konstateret, at en sådan stigning kan medføre skader på kalkholdige organismer, og dermed kraftigt ændre de marine økosystemer.

Svingende surhedsgrad

På grund af stigende udledninger af næringssalte oplevede man op gennem 60'erne, 70'erne og 80'erne at pH værdien steg med ca. 0,3 enheder i de indre danske farvande, hvorefter den i 90'erne faldt med nogenlunde det samme.

- Gennem de årtier så man ændringer i pH i vores kystnære farvande, som langt oversteg hvad der forklares med CO2 i atmosfæren, forklarer Jacob Carstensen.

Det er vigtigt at vi forstår kompleksiteten i hvad der påvirker pH-værdierne i vores havvand, så vi undgår at nå ud til et punkt, hvor vi ikke længere er herre over udviklingen.

- Derfor er det også vigtigt, at man løbende holder øje med forsuringen og de biologiske effekter deraf, foruden de menneskelige aktivititeter, som påvirker pH i de kystnære havområder, slutter han.

pH-værdi i overfladevand for åbne indre danske farvande (© Aarhus Universitet)