Fremtidens brød og mælkeprodukter indeholder insekter

Melbiller kan omdanne madrester til proteiner, der kan indgå i ny mad. Produktionen er 'grøn' og kan løse fødevareproblem.

Til venstre på billedet ses insekter produceret af et hollandsk firma, blandt andet græshopper, fårekyllinger samt forskellige melbille-arter (alm. og lille melbille). Til højre ses melbille-larver (Tenebrio molitor) i 'aktion' på Teknologisk Institut. Der går omkring 2-5000 billelarver på et areal svarende til 40 x 50 cm. (Foto: © Teknologisk Institut, Teknologisk Institut)

En ny type landbrug er på vej til Danmark. I stedet for køer, grise og høns holder landmændene insekter fx melbiller.

De står stablet i plastikkasser, bliver fodret med madrester og rester fra fødevareindustrien i stedet for foder fra marker, og så omdanner melbillerne maden til proteiner mere effektivt end husdyrene.

Melbillerne bliver malet til mel, der kan indgå i ny mad til mennesker eller foder til dyr. Dermed kan insektlandbrug løse udfordringen med at skaffe nok mad med proteiner på kloden, hvor befolkningen vokser, pladsen er begrænset, og klimaet lider.

FN og EU tror på insekter

FN's landbrugs- og fødevareorganisation, FAO, der i denne uge holder World Food Week, forventer, at efterspørgslen efter animalsk protein vil stige med 70 procent frem mod 2050.

Derfor er der globalt set behov for at udnytte de eksisterende råvarer og restprodukter bedre. Der passer insekterne godt ind.

Og EU-Kommissionen har for flere år siden udpeget 10 insekter, som man anser for at være spiselige herunder melbiller.

Insekter på vej til Danmark

I Holland, Belgien og Storbritannien kan forbrugerne allerede købe mad med insektproteiner.

Og det er på vej til Danmark, mener Lars-Henrik Lau Heckmann, der er konsulent på Life Science ved Teknologisk Institut i Aarhus:

- I dag indgår insekter som myrer mest som en lidt sjov ingrediens i madretter på eksperimenterende restauranter. Men om 3-5 år vil vi kunne begynde at købe mad med insektprotein i Danmark.

Genanvender madrester

Teknologisk Institut forsker i insektlandbrug og har gang i en pilotproduktion med melbiller på laboratoriet.

Lars-Henrik Lau Heckmann fremhæver den klimavenlige gevinst ved at satse på insektlandbrug.

- Insekter kan leve af madrester. De kan faktisk recirkulere ressourcer tilbage i fødekæden, fordi de kan bruge rester fra fx fødevareindustrien, siger Lars-Henrik Lau Heckmann.

Klimavenlige insekter

Og når man skal producere 1 ton protein med insekter, behøver man kun 10 procent af det areal, som man skal bruge til produktion af 1 ton protein fra køer.

Samtidig svarer udledningen af fx drivhusgassen metan fra insekter til en 1000-del af det, som køer udleder, siger han.

Potentialet i insektlandbrug

Foreløbige tal anslår, at Europa alene vil kunne tjene to milliarder kroner årligt i 2020 på fødevaresiden, mens insektprotein til brug i foder til dyr vil kunne udgøre 20 milliarder kroner årligt.

- Det er bestemt ikke urealistisk, at vi taler om produktion af 100.000-vis ton insektproteiner, siger Lars-Henrik Lau Heckmann.

Teknologisk Institut holder den 13. november en temadag om insektlandbrug.

Sådan ser selve 'stalden' med pilotproduktionen med melbiller ud på Teknologisk Institut. Der går normalt 2000-5000 billelarver i sådan en kasse (indre mål 54 x 36 cm = ca. 2000 cm2) (Foto: © Teknologisk Institut, Teknologisk Institut)