Global opvarmning sender havdyr mod polerne

Nye tal viser, at havdyr rykker sig langt hurtigere syd og nordpå end deres kammerater på land.

Dyreplankton er blandt de organismer i havet, der søger kraftigst mod polerne i takt med ændringer i klimaet. (Foto: Dario Sabljak © Scanpix / Iris)

Mens dyr på land i gennemsnit bevæger sig mod polerne med 6 km pr. årti, flytter de mest klimapåvirkede havdyr sig samme vej, mere end ti gange så hurtigt. Eller med op til 72 km pr. årti.

Vel at mærke selvom temperaturerne på havoverfladen kun stiger med en tredjedel af hvad den gør på Jordens overflade.

Det konkluderer en ny stor international kortlægning af havdyrenes bevægelsesmønstre, der er samlet over 3 år af en arbejdsgruppeUC Santa Barbara's center for økologisk analyse og syntese. (NCEAS).

Første store globale havundersøgelse

Resultaterne er netop offentliggjort i magasinet Nature Climate Change. Undersøgelsen indgår i den femte store vurderingsrapport AR5 fra FN's Klimapanel om klodens tilstand og er den første af sin art, der kortlægger dyrelivet i havene på globalt niveau og så systematisk.

Hele 1735 observationer med en gennemsnitlig varighed på 40 år indgår i undersøgelsen:

- Klimaforandringernes påvirkning af havdyrene har ikke tidligere haft klimapanelets største fokus, da man ikke tidligere har sat regionale undersøgelser ind i en global sammenhæng, siger Carrie Kappel fra arbejdsgruppen.

Biologiprofessor på University of Texas og en af hovedfigurerne i FN's Klimapanel Camille Parmesan hæfter sig ved hvor klart undersøgelsen understreger at havet har sin egen unikke måde at reagere på klimaforandringerne på.

Særligt plankton og benfisk flytter sig

- Overordnet er de samlede konsekvenser af de seneste klimaforandringer fortsat de samme, siger hun: - En overvældende del af livet i oceanerne flytter sig fra deres levesteder, for at klare sig i det ændrede klima.

Og det er særligt planteplankton, dyreplankton og benfisk, der flytter sig, viser undersøgelsen.

- Dette er den første omfattende dokumentation af hvordan klimaforandringerne påvirker livet i vores have, siger Camille Parmesan.

- Resultaterne afslører, at de ændringer der forekommer på land, er ved at blive modsvaret i havet. Og i stedet for at udgøre en buffer for ændringerne på land, ser vi en langt stærkere respons fra havene, slutter hun.

Forskerne glæder sig over tilblivelsen af rapporten og kalder den et fremtidigt grundlag for videre marineforskning:

- Med denne undersøgelse får vi et solidt grundlag for at inddrage havene i den samlede vurdering af hvordan klimaforandringerne påvirker vores verden, siger Carrie Kappel.

Den samlede 5. vurderingsrapport fra FN's Klimapanel forventes færdig i 2014.