Højesteret stadfæster dom: Vigtig sejr for sjældne danske fugle

Landmænd må ikke så nyt græs på fredede enge, slår Højesteret fast. Og det er godt for sjældne engfugle som stor kobbersneppen.

Engfugle som stor kobbersneppen yngler i og omkring Værneengene ved Ringkøbing Fjord. (Foto: Foto: Erik Biering/DOF © DOF)

VIDENSKABSBILLEDET

Engryle, stor kobbersneppe og brushane er blandt sjældne, danske fuglearter, der holder til omkring Værneengene ved Ringkøbing Fjord.

Og her kan de blive ved med at flyve rundt.

For Højesteret har i dag stadfæstet en dom fra Landsretten, der betyder, at landmænd må ikke pløje området for at så nyt græs, som de tidligere har gjort.

Dommens udfald kan få positiv betydning for de truede engfugle i Danmark, mener Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening, DOF, der bl.a. kalder dommen for en vigtig sejr:

- DOF glæder sig over dommen, der forhåbentlig kan føre til bedre vilkår for engfuglene på Værnengene - et af landets vigtigste yngleområder for engfugle, siger Egon Østergaard i en pressemeddelelse.

Håber på mere naturvenlig drift fremover

Organisationen Landbrug og Fødevarer havde anket Landsrettens dom fra maj 2016 i den principielle sag om opdyrkning af enge i det beskyttede naturområde Værnengene.

Men Højesteret stadfæstede altså Landsrettens dom.

- Dommen bør være startskuddet til, at Naturstyrelsen sætter sig sammen med kommunen, lodsejere, DN og DOF for at sikre en mere naturvenlig drift i et af landets vigtigste yngleområder for de truede engfugle. Især når Ringkøbing-Skjern Kommune ligefrem har valgt at kalde sig ”Naturens Rige", siger Egon Østergaard.