Højspændingskabel under Lillebælt indvies i dag

82 højspændingsmaster kan rives ned, når 12 km land- og søkabel kobles på elnettet

Overgangsstationen på Jyllandssiden. Læg mærke til, hvordan kablerne endnu hænger fra højspændingsmasten, før de føres sammen med landkablet i overgangsstationen. Ligeledes kan man se, hvordan isolatorerne på den højre af de to bagerste master hænger slapt, i stedet for at danne det karakteristiske V. (Foto: Kristina Linde Hansen)

Ved Lillebælt kan man i disse dage blive vidne til et temmelig sjældent syn. Kablerne der plejer at levere højspænding mellem Jylland og Fyn, er nemlig klippet over, og hænger nu slapt fra masterne.

Som det første af seks store forskønnelsesprojekter, bliver et undersøisk 400 kV-kabel indviet i eftermiddag, sådan at man i løbet af det næste års tid kan fjerne ikke mindre end 82 højspændingsmaster på begge sider af Lillebælt.

To systemer fungerer som back-up

Der er to parallelle systemer i forsyningsnettet, sådan at elnettet ikke bryder sammen, hvis den ene sætter ud. I dag kobles det første system til det nye kabel, mens det andet system følger om en måned. Det fortæller Christian Jensen fra Energinet.dk, der er projektleder på Lillebælt-projektet til dr.dk/viden.

- Vi tager ét system af gangen, hvis der nu skulle gå noget galt, forklarer han.

Kablerne fra systemet er koblet fra og holdes samlet af en kabelrulle. (Foto: Kristina Linde Hansen)

Det første system blev taget af elnettet lørdag, og indtil i dag er der blevet arbejdet intenst på at få koblet kablerne sammen, så det kun er ganske få dage med det ene system.

- Når man tager et system ud her, bliver man også nødt til at skrue ned for forsyningen over Storebælt. Derfor gælder det om at holde systemet nede i kortest mulig tid, selvom der dog også er et kontrolcenter, der sørger for, at der ikke kommer udslag hos forbrugerne, forklarer Christian Jensen.

På havets bund

Der er i alt lagt 7 km søkabler imellem de to landsdele. Kablet krydser først Lillebælt og smyger sig dernæst langs Fænø Sund syd om Middelfart. Herefter føres kablet i land og løber dernæst i et landkabel, før det igen bliver koblet til de eksisterende luftkabler sydøst for Middelfart.

I havbunden ligger kablet begravet under cirka én meter sand.

- Metoden afhænger af hvordan bunden er, fortæller Christian Jensen. Hvis bunden er blød, så kan man nøjes med at spule kablet ned, men på store dele af strækningen har vi måtte gravet en rende i havbunden.

Christian Jensen forklarer videre, at de fremover løbende skal holde øje med, at kablet ikke bliver blotlagt, da strømmen kan flytte på sandbunden.

Arkitekthuse med hul i taget

Der er blevet bygget to overgangshuse på den jyske side af forbindelsen, hvor luftkablerne forbindes med de nye sø- og landkabler. Overgangsstationerne på Fyn ligner slanke pæle der leder kablerne ned i jorden, mens de jyske stationer minder mere om blokke bygget som Faraday-bure. Her er det øverste lynafledende kabel forbundet direkte til metalskelettet og med en åbning til de indkomne kabler, og derudover er der en stor åbning i taget.

- Ja, der er hul i loftet, så det kan regne ind. Og det må det godt, faktisk er det meningen at det skal regne ind, så regnen kan rengøre de isolatorer der sidder i overgangshusene. Hvis de bliver beskidte, er der en risiko for, at der kan ske fejl, idet det kan skabe overslag fra højspændingen ned til jorden, fortæller Christian Jensen.

Christian Jensen fortæller, at projektet har løbet nogenlunde som forventet, men at der altid er noget, som man skal tage stilling til undervejs. Det viste sig, at der skulle laves en ekstra samling på søkablet, som resulterede i, at en del af Fænø Sund var afspærret tre uger over sommeren.

Et større forskønnelsesprojekt

Tilbage i 2008 blev Lillebælt udvalgt som et af seks steder, hvor højspændingsmaster skal fjernes, for at gøre landskabet omkring forsyningsnettet smukkere. Konkret betyder det, at omkring 12 km luftledning bliver fjernet og erstattes af 1 km landkabel på Jyllandssiden, 7 km søkabel gennem Lillebælt og 4 km landkabel på Fynssiden.

Den næste del af forskønnelsesprojektet er ved Aggersund. Her bliver kablerne under Limfjorden taget i brug i foråret 2015 forbindelse med etableringen af det nye kabel mellem Danmark og Norge, Skagerrak 4.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk