Honningbier bliver stærkest af at blive boende hjemme

Lokale bier er mere robuste til at modstå sygdomme end importerede bier, konkluderer aarhusiansk forsker.

Biavlerne bør satse på at styrke avlsprogrammer med lokale honningbier, fordi de bedre kan modstå sygdomme, mener seniorforsker Per Kryger fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)

Verdens honningbier lever livet farligt. De er under hårdt pres fra pesticider, mider, virus, bakterier, svampe og ændringer i deres miljø.

Ind imellem bukker hele bikolonier under på grund af syndromet Colony Collapse Disorder.

Nu konkluderer forskere, at honningbier har lettere ved at overleve, hvis kolonierne består af hjemmefødninger i stedet for importerede bier fra fremmede miljøer, skriver Aarhus Universitet.

Importerer dronninger for at få mere honning

Ofte importerer biavlere dronninger i stedet for at bruge bier fra deres egne bistader.

Avlerne håber, at bier udefra ændrer den naturlige genetiske mangfoldighed, og at det øger produktionen af honning.

- Men der er mere og mere, der tyder på, at den globale handel med honningbier har skadelige effekter, herunder spredning af nye sygdomme og skadedyr, siger seniorforsker Per Kryger fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Lokale bidronningers kolonier levede længere

Han har sammen med forskere fra andre lande undersøgt 621 kolonier af honningbier i 11 europæiske lande.

Der var 16 forskellige genetiske oprindelser, og hvert sted var der en lokal stamme og to fremmede stammer af honningbier.

I forsøget levede bikolonier med bidronninger fra det lokale miljø 83 dage længere end kolonier med importerede dronninger.

- Det er ikke muligt at fremhæve en enkelt faktor, som giver de lokale honningbier et forspring, men det ser ud til at være et samspil mellem en række faktorer, siger Per Kryger.

Sats på lokale bikolonier

Per Kryger mener, at biavlerne derfor skal satse på at styrke avlsprogrammer med lokale honningbier, fordi de bedre kan klare ændringer i miljøet og modstå sygdomme.

Forskningsresultatet er offentliggjort i et særnummer af Journal of Apicultural Research fra International Bee Research Association.

Forskerne fra Aarhus Universitet har bidraget til 10 af de 14 forskningsprojekter, der bliver omtalt i særnummeret.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk