Hvad skal vi sige til børnene: Klimadebatten skal være mere nuanceret

Klimaforskeren Jens Olaf Pepke er skeptisk overfor om konsekvenserne af klimaforandringerne er så store, som mange af hans kolleger mener.

Jens Olaf Pepke fra DTU mener ikke vi bør være så bekymrede for klimaforandringernes konsekvenser.

Klimaforandringerne er i gang, og de er delvist menneskeskabte. Så langt er seniorforsker Jens Olaf Pepke fra DTU Space enig med sine klimaforsknings-kolleger i.

Men når det kommer til hvor slemme konsekvenserne af klimaforandringerne bliver, og hvor vigtige de er, er han ret uenig med flertallet af verdens klimaforskere.

- Jeg ser det som en udfordring det her. Men jeg hører ikke til dem, der ser klimakatastrofen lige om hjørnet, siger han.

- De scenarier vi ser på viser, at det kan begynde at blive et problem i slutningen af århundredet.

Bidrager til FN's klimapanel

Til daglig udvikler Jens Olaf Pepke komplicerede klimamodeller, forsker i atmosfærens sammensætning og er en af bidragyderne til FN's klimapanel IPCC's rapporter.

Han er tredje deltager i eksperimentet "Hvad skal vi sige til børnene?", hvor DR lader klimaforskere snakke om klimaforandringerne med deres egne børn.

Jens Olafs børn er dog voksne i dag. Så han har i stedet snakket med sin nevø David på ni år.

- I Davids levetid tror jeg, det er nogle andre udfordringer, som er vigtigere.

- I Arktis går klimaforandringerne selvfølgelig hurtige, men fx befolkningstilvæksten synes jeg er vigtigere at vi får styr på.

Ikke så uenige rent fagligt

Han savner, at vi ser mere nuanceret på de udfordringer vi står overfor. Og mener, at fx tab af biodiversitet og forurening med fosfor og kvælstof har større konsekvenser for Jorden.

Jens Olaf Pepke tror heller ikke på, at vejret nødvendigvist bliver voldsommere på grund af klimaforandringerne.

Men han tror nu ikke, at han er så uenig med sine kolleger rent fagligt. Han vurderer bare konsekvenserne anderledes, forklarer han.

- Der hvor jeg er kritisk er, at jeg synes, der sker en sammenblanding af forskeropgaver og så det politiske, siger han.

- Som for eksempel i FN's klimapanel, hvor politikerne omformulerer forskernes konklusioner inden de vedtager dem.

Tag forskerkasketten af

Det generer ham voldsomt, når der er politisk indblanding i forskningen. Og når forskere bliver for politiske i klimadebatten.

- Vi skal tage forskerkasketten af, inden vi begynder at blande os i debatten, siger han.

- Men den måde, vi udfører forskningen på generelt indenfor feltet, er god og korrekt - og selvkorrigerende.

Det kan i hans øjne sagtens være et fornuftigt synspunkt at være på den sikre side. Politisk kan man sagtens vælge det synspunkt, at man vil gøre en stor indsats for klimaet for en sikkerheds skyld.

Fornuftigt nok at blive grøn

Men også fordi det er fornuftigt.

- Det giver jo god mening at tage hensyn til miljøet og bruge andre energikilder end fossile brændsler. For mig hører det bare ind under almindelig anstændighed, siger han.

- Jeg er ikke modstander af indsatsen som sådan. Vi skulle bare være mere ærlige omkring, at det kun har en symbolsk betydning, det vi gør i Danmark.

Står alene som ubekymret

Jens Olaf Pepke står temmelig alene med sin lettere ubekymrede tilgang til klimadebatten. Men han mener ikke man kan skyde hans kolleger i skoene, at de slår alarm fordi det gavner dem selv.

- Jeg tror da mange af dem går ud og blander sig, fordi de reelt set er bekymrede og gerne vil gøre noget, siger han.

- Men jeg savner, at de er mere nuancerede i den offentlige debat. For der har været for mange prognoser, som var både for voldsomme og forkerte.

Hans hovedpointe er, at debatten skal være mere nuanceret. Og at forskerne skal blive ved at stræbe efter at blive klogere og lære mere.

- Det er en balance, forklarer han.

Se videoen, hvor Jens Olaf Pepke snakker med sin nevø David på ni år, i toppen af artiklen.