Hver 3. familie i Tversted har under 4 kg skrald om ugen

Men nordjysk nulskraldsforsøg kæmper stadig med affaldet 5 uger før, forsøget stopper. Det handler om livsstil.

Talerstolen skabt af Gitte Lacarriere er klar til kulturminister Marianne Jelved, når hun skal åbne udstillingen SPILD? i dag i Tversted. (Foto: Galleri Tornby © Galleri Tornby i Tversted)

Seks gamle kufferter stablet oven på hinanden efter størrelse. Det er både kunst og en talerstol, som kommer i brug i dag, når kulturminister Marianne Jelved åbner udstillingen SPILD? på Galleri Tornby i den nordjyske landsby Tversted.

Udstillingen viser værker, som 12 kunstnere fra ind- og udland har skabt af ting, som andre har kasseret.

SPILD er et af 18 forskellige arrangementer, som året igennem sætter fokus på affaldssortering og madspild i landsbyen.

Pilotprojekt gav godt resultatet

Hele 2014 har Tversteds 300 husstande været med i projektet Nulskrald, som det fælleskommunale affaldsselskab AVV står i spidsen for.

Ved et tidligere kortvarigt og noget mindre pilotprojekt et andet sted i Nordjylland halverede de deltagende familier, der var dedikerede til opgaven, mængden af husholdningsaffald.

Så langt er man slet ikke nået i Tversted.

Uændret mængde affald

I gennemsnit afleverer Tversted-familierne lige under 7 kg. Dermed er affaldsmængden stort set uændret gennem årets løb. Da forsøget begyndte i januar var udgangspunktet et gennemsnit på 8 kg.

Men der er forskel på borgerne. AVV har netop været ude og veje affaldsposer ved alle husstande i landsbyen. En tredjedel af familierne afleverer under fire kilo. Mens enkelte familiers affaldsposer vejer over 20 kg.

- Tallene siger lidt om, at nogle er meget motiverede for at gøre en stor indsats, mens andre er sværere at nå, siger Lene Høg, der er projektleder for Nulskrald.

- Affaldssortering og affaldsmængde handler også om livsstil. Det er en af forklaringerne på, at Nulskrald appellerer til nogen, men ikke til andre, siger Lene Høg.

Genbrugspletterne er nærgenbrugsstationer, som er sat op på steder, hvor folk ofte kommer forbi, fx Brugsen. (Foto: Ann-Katrine Nielsen- Tversted © Nulskrald-kampagnen)

Nærgenbrugsstationer bliver brugt

Projektet løber frem til 31. december, og det bygger på frivillighed.

- Vores håb er, at der er blevet sat noget i gang, så Nulskrald fortsætter, når projektet officielt stopper til nytår, siger hun.

AVV ved allerede, at man vil fortsætte ordningen med 'genbrugspletter' - små nærgenbrugsstationer, der er oprettet i forbindelse med butikkerne i Tversted.

- Folk er glade for, at det er blevet nemmere at komme af med det sorterede affald, og man sparer kørsel og tid, siger Lene Høg.

I snit afleverede Tversted 23 kg affald til genanvendelse pr familie i oktober. Normalt ligger mængden lige over 5 kg per familie det i område, som AVV samler affald ind fra.

Skærpe bevidstheden omkring affald

- Nulskrald i Tversted handler om at skærpe bevidstheden som forbruger over for affald, så man vælger til og fra, når man køber ind med tanke på, hvor meget affald det skaber, og om man får spist al maden. Og fx når man siger ja til at modtage reklamer på papir, siger Lene Høg.

Samtidig er det et kulturprojekt, hvor man mødes og er sammen om tingene i landsbyen gennem de mange arrangementer i årets løb.

Lokalt og en del af noget internationalt

I dag kigger Tversteds borgere på skraldekunst, og i begyndelsen af december samles de og laver julepynt af skrald til Brugsens juletræ.

Tversted er frem til næste søndag også med i den sjette europæiske uge for affaldsreduktion, hvor offentlige myndigheder, private virksomheder, skoler og borgere arrangerer flere tusinde aktiviteter for at sætte fokus på affald og undgå madspild.

På torsdag holder styregruppen for Nulskrald i Tversted møde for at evaluere på affaldsforsøget og finde ud af, hvad Tversted selv kan gå videre med efter nytår.