Indkøbsposer kan blive til nedløbsrør

Ny dansk pilotproduktion viser at almindeligt plastaffald nemt kan genanvendes.

Plastkonsulent Martin Brorholt Sørensen fra Teknologisk Institut drysser med konfettien, der er blevet til fra maskinsorteret husholdningsaffald. (Foto: Martin Kunzendorf © DR)

Når vores udtjente indkøbsposer, engangsflasker og andet blødt plast ender på forbrændingen, går det op i røg, sammen med mælkekartonerne, pizzabakkerne og tandpastatuberne. Men plasten kan sagtens genanvendes.

Det viser resultaterne fra et samarbejde mellem Amager Ressourcecenter (ARC), der forbrænder og genbruger størstedelen af Københavnernes affald og afdelingen for plastteknologi på Teknologisk Institut.

Her har konsulent Martin Brorholt Sørensen lavet en række forsøg med at anvende maskinsorteret plastaffald, der primært består af de tre plasttyper polypropylen, polyethylen og polyethylenterefthalat.

Ikke et helt ufornuftigt materiale

Den maskinelle sortering giver et materiale, der ligner konfetti. Og ved at varme det op og blande det, får man et granulat, der opnår en kvalitet, man fx ville kunne lave nedløbsrør med, fortæller Martin Brorholt Sørensen til dr.dk/viden. Der ville også kunne laves havemøbler, affaldsspande og lignende produkter ud af materialet.

I første forsøg med at maskinsortere blødt plastmateriale har man fået skabt et konfettilignende produkt, der efterfølgende skal smeltes op. På sigt ønsker man at opdele det yderligere i de enkelte plasttyper, så produktet bliver renere. (Foto: Martin Kunzendorf © DR)

- Det her er første skud, fortæller han. - Vi har set på hvad mulighederne er med den maskinsorterede plast og det vi får ud af det, er ikke et helt ufornuftigt materiale.

Genbrugsplast kan nemt indgå i eksisterende produktioner

Og Martin Brorholt Sørensen vurderer, at forsøget med at genbruge plasten umiddelbart vil kunne implementeres på eksisterende plastfabrikker.

- Man ville skulle køre sit udstyr ind til det, siger han, men det kræver ingen nye maskiner.

Til gengæld er det alfa omega, at genbrugsplasten fra affaldssorteringen har en ensartet kvalitet, forklarer han:

- Der er ingen fabrikker, der vil have noget, hvor de hver 3. time skal ud og skrue på deres maskine, siger han.

Derfor arbejder man hen mod, at skille konfettiens tre primære plasttyper fra hinanden, fortæller projektleder på ARC Frank Ove Hansen.

- Det kræver yderligere optiske forsøg, men skiller man de tre plasttyper ad, sikrer man sig større muligheder for at opnå en ensartet kvalitet, forklarer han.

Mange mulige scenarier for genanvendelse

På Teknologisk Institut ser Martin Brorholt Sørensen mange forskellige scenarier for genanvendelsen af den maskinsorterede affaldsplast.

Udover at bruge det færdige ubehandlede genbrugsprodukt, vil man kunne justere plasten ved at tilsætte såkaldte compatibilizers, der forøger kvaliteten og får de forskellige plasttyper til at hænge bedre sammen.

Man kunne også lade genbrugsplasten indgå som et delelement i nye produkter eller endda afsøge om det ville være energimæssigt rentabelt, at omsmelte plasten forfra til den samme olie, den oprindeligt er skabt af.

Yderligere førsøg vil indgå som input til etablering af et større sorteringsanlæg fra 2015.