Isbjørne kan overvåges fra rummet

Satellitfotos kan erstatte luftfotos, når man skal holde øje med bestanden af isbjørne.

På figuren viser de gule prikker isbjørne lokaliseret ved hjælp af satellitbilleder i høj opløsning, og de blå prikker isbjørne spottet ved hjælp af luftfotos taget fra helikopter. (© PLoS ONE / United States Geological Survey- Alaska Science Center med flere)

Det bliver lettere at holde øje med, hvor store bestandene af vilde dyr er i de arktiske egne.

Et hold forskere med blandt andre Seth Stapleton og Todd Atwood fra United States Geological Survey, Alaska Science Center har benyttet satellitbilleder til at opgøre bestanden af isbjørne på en lille ø nord for Hudson Bugten i det nordlige Canada.

Forskerne har sammenlignet observationerne fra satellitbillederne med blandt andre luftfotos taget fra helikopter over selve øen på forskellige datoer. Og de svarer stort set til hinanden.

10 bjørne til forskel

Forskerne fandt ud fra billeder taget fra rummet frem til, at der var omkring 90 isbjørne på øen.

En optælling et par dage tidligere på selve øen havde anslået, at der var omkring 100 isbjørne.

Det får forskerne til at konkludere, at billeder taget i en høj kvalitet fra satellitter kan bruges i overvågning af dyr i fjerntliggende egne som Arktis.

Behov for effektiv overvågning i arktiske egne

Forskningsresultatet kan være meget nyttigt.

Man vil gerne holde øje med, hvordan arktiske dyr er påvirket af klimaforandringerne, hvor isen trækker sig tilbage fordi, klimaet bliver varmere.

Og derfor leder man efter effektive overvågningsteknikker til at spore bestande af blandt andre truede dyr.

Forskerne vil nu gå videre med teknologien og teste den i forskellige landskaber for at se, om den vil kunne bruges i stor målestok.

Forskningsresultatet er offentliggjort i tidsskriftet PLoS ONE, og der er åben adgang for alle til at læse om forskningen.

Facebook
Twitter