Kæmpe anlæg skal gemme vind- og solenergi i naturgasnettet

Skive bygger Danmarks første fuldskalaanlæg for opgradering af biogas ind i en ny grøn erhvervspark.

GreenLab Skive er stadig kun en græsmark, men efter sommerferien bliver den grønne erhvervspark bygget, og forskellige virksomheder begynder at flytte ind.

Jo bedre vi bliver til at gemme energi fra f.eks. vind og sol, jo nemmere bliver omstillingen til grøn energi.

For solen skinner kun nogle gange, og vinden blæser ikke hele tiden.

Derfor er omdrejningspunktet i erhvervsparken GreenLab Skive et anlæg, som kan omdanne vindenergi til gas, der herefter kan blive lagret på det eksisterende naturgasnet.

Det er Danmarks første fuldskalaanlæg for opgradering af biogas og metanisering, og man arbejder med de nyeste lagringsteknologier, fortæller direktør på projektet, Steen Hintze.

- Forskerne kan balancere energien fra f.eks. sol og vind i laboratoriet, men GreenLab Skive er de første, der balancerer energisystemet i fuld skala, siger han.

De vedvarende energikilder samarbejder

Når vi i Danmark har overskudsenergi fra vores vindmøller sender vi den til fx Tyskland og køber den så tilbage igen, når vi skal bruge den.

Det er nemlig svært at gemme vindenergien effektivt.

Men det vil erhvervsparken gøre op med.

Energien fra vedvarende energi skal udnyttes bedre, og de forskellige energikilder skal arbejde sammen om et “power-to-gas”-anlæg som bliver parkens kerne.

På den måde bliver alt energien omdannet til gas, som kan bevæge sig i det eksisterende naturgasnet i Danmark.

Sådan virker power-to-gas-anlægget

(Foto: © GreenLab Skive)
  • Når overskudselektricitet fra solcelle- og vindmølleparker bliver brugt til at spalte vand, H2O, gennem elektrolyse, dannes der ilt og brint i gasform

  • Gennem en kemisk proces mellem brinten og kuldioxid - CO2 -, som udgør cirka 40 procent af biogas, kan der dannes metangas - hovedbestanddelen i naturgas

  • Metanen lagres i det nationale naturgasnet, og på den måde er energien fra elektriciteten nemmere at lagre i form af energi i brændbar gas

  • På den måde bærer brinten energien fra elektriciteten videre

  • Ilten kan desuden anvendes i industrien og brint kan også bruges i transportsektoren Kilde: GreenLab Skive Masterplan

Ifølge direktør ved DTU Energy, professor Søren Linderoth er der gode perspektiver i erhvervsparken i Skive.

For udover at vi skal kunne gemme vind- og solenergi billigt, så er der stadig behov for at lave visse brændstoftyper til fx fly og skibe og at producere kemikalier, som i dag er baseret på olie.

- Biogas består af metan (naturgas), men også af ca. 40 % CO2. Denne CO2 kan vi, sammen med vand og vindmøllestrøm, omdanne til metan ved hjælp af elektrolyse, således at al biogassen bliver til metan (naturgas) og kan sendes ud i naturgasnettet, som vi allerede har i Danmark, siger han.

Den teknologi kaldes metanisering.

Vindmølleenergi fylder meget. Bare en times strøm fra en 3MW-vindmølle fylder 6000 batterier på størrelse med et bilbatteri. Arkiv foto: Klim Vindmøllepark på Klim Fjordholme, Jammerbugt Kommune. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Mindre energispild med metanisering

Samtidig med, at man med metanisering kan gøre vedvarende energi muligt at lagre på det eksisterende naturgasnet, betyder metaniseringen også, at man får mere energien.

Energispild er ellers den helt store udfordring, når man forsøger at lagre vedvarende energi som f.eks. vind.

Men på denne måde kan Københavnerne torsdag få glæde af alt den energi, der blev produceret mandagen forinden på en vindmølle ved Skive.

Det forklarer John Bøgild Hansen, der er seniorforsker ved Haldor Topsøe, som leverer metaniseringen.

- Denne metode er mere ressource-effektiv, for du får halvanden gang mere metan ud af samme biomasse ved at bruge metanisering, siger John Bøgild Hansen.

GreenLab Skive bliver bygget til efteråret.

Og når den står færdig vil både sol, vind og gylle blive brugt i skøn forening - noget der med et flot ord kaldes en energisymbiose.

En vigtigt pointe med GreenLab Skive er nemlig, at alle virksomheder i parken kan samarbejde og bruge hinandens spildprodukter.