Klimaforandringer: Fire kommuner sikrer rådhuset først

I Frederikshavn, Gladsaxe, Middelfart og på Stevns er sikring af rådhuset førsteprioritet.

I fire kommuner står byens rådhus øverst på listen, når kommunen skal prioritere i, hvilke bygninger der skal reddes fra oversvømmelser.

Når kommunerne skal prioritere, hvilke områder af byen der først skal sikres, hvis havet stiger eller skybruddet bryder ud, så har fire kommuner sat deres eget rådhus øverst på listen.

I både Frederikshavn, Gladsaxe, Middelfart og Stevns er kommunens eget rådhus øverst på listen af steder, der skal have en klimasikring, viser en kortlægning af kommunernes klimaprioriteringer, som DR Nyheder har lavet.

Men der er en god forklaring på, hvorfor det kommunale domicil står øverst på redningslisten.

I Middelfart er rådhuset topprioritet i kampen mod klimaforandringerne. Det har været en hjørnesten at sikre det nye rådhus, som lige nu er i gang med at blive opført og efter planen står færdigt til juli, fortæller borgmester Steen Dahlstrøm (S).

- Det kan jo ikke nytte noget, at vi begynder at bygge et nyt rådhus, og det er under pres fra starten af. Det har vi gjort meget ud af at finde ud af, hvor stor skal soklen være, for at den er sikker. Her skal vi jo opbevare nogle værdier. Det er jo kommunen, der har investeret på skatteydernes vegne. Det er en meget stor bygning, så den skal jo stå i rigtigt mange år, siger han.

Byggeriet af det nye bycenter i Middelfart skrider planlægningsmæssigt frem. Byggeriet, som kommer til at bestå af rådhus, butikker og lejligheder, er efter planen færdig i sommeren 2017. (Foto: © Peter Leth-Larsen, Peter Leth-Larsen)

Ekspert: Beskyttelse af rådhuset giver god mening

Prioriteringen af de kommunale rådhuse er dog en undtagelse. DR Nyheder har analyseret de 65 kommunale klimatilpasningsplaner, hvor der er tydeligt prioriteret. Analysen viser, at det er boligejere og trafikale forhold, der har førsteprioritet ude i kommunerne.

At de fire kommuner slår ring om rådhuset som det første, når de skal prioritere klimaindsatsen, kan give fin mening, siger professor ved Danmarks Tekniske Universitet Karsten Arnbjerg-Nielsen

- Man griner tit af de statslige- og kommunale forvaltninger, men man må bare sige, at hvis teknisk forvaltning skal fungere, eller hvis socialforvaltningen skal fungere, så duer det ikke, at deres huse er oversvømmede. Det går ikke, hvis hjemmehjælpen ikke fungerer i tre måneder, fordi alle computerne er blevet oversvømmet, så jeg synes faktisk, det giver god mening, siger han.

På Stevns var rådhuset oversvømmelsestruet

På Stevns kommer klimasikringen af rådhuset i Store Heddinge også før boligejerne, fordi rådhuset ligger et uheldigt sted, siger Birgitte Nielsen, centerchef for Teknik og Miljø. Kommunen har derfor prioriteret at få regnvandsbassiner ude foran rådhuset, der ligger i et grønt område sammen med byens store skole.

- Nu har det bare givet sig sådan, at rådhuset ligger der, hvor problemet er, siger hun og uddyber:

- Det er ikke fordi, vi prioriterer rådhuset over boliger, men fordi der ikke har været nogen boliger (der har været i risiko for at blive oversvømmet, red.). Vi har lavet en værdikortlægning for at se, hvor værdierne ligger henne af. Hvis der var nogen boliger blandt, så var de også prioriteret, men det er der ikke, siger hun og tilføjer, at kommunen dog har enkelte boliger, der ligger i mindre risikofyldte områder.

Samlet viser DR Nyheders analyse, at otte procent af de højeste områder i kommunernes klimatilpasningsplaner, er offentlige ejendomme. Flest projekter omhandler boliger og trafikale forhold som veje og jernbaner.