Klimaforandringer sender pingviner i sulte-fælde

Pingvinerne fanges i "økologisk fælde", når de søger hen, hvor føden burde være rigelig, men i virkeligheden er sparsom.

Brillepingviner lever ved Afrikas sydvestkyst. Pingvinerne her, der er udstyret med sporingsenheder, er ikke fuldt udvoksede. (© SANCCOB)

Normalt har pingviner styr på, hvor de skal søge hen for at finde føde.

Lave temperaturer og et højt indhold af kloryfol a - et plantepigment, der er nødvendigt for fotosyntese - i vandet, indikerer som regel, at der er masser af fisk i området.

Eller rettere: Det gjorde det. Klimaforandringer og industrielt fiskeri har nemlig ryddet de tidligere så rige jagtområder for en stor del af fiskebestanden.

For brillepingviner, der lever ud for Sydafrika og Namibias kyster, betyder det, at de bliver fanget i en såkaldt “økologisk fælde”.

Med andre ord: De svømmer mod områder, hvor der burde være masser af føde, men i virkeligheden er føden sparsom, og pingvinerne risikerer at sulte.

De økologiske fælder er et velkendt fænomen - også for andre dyrearter - men forskere fra University of Exeter og University of Cape Town har brugt unge brillepingviner til for første gang at undersøge de direkte konsekvenser.

Og resultaterne er nedslående. Blandt de pingviner, der havner i fælden, er overlevelsesraten ringe og fødselstallene omkring 50 procent lavere, end hos de pingviner, der svømmer til områder, hvor føden i havet er tilstrækkelig.

Fredning og stop for fiskeri

Forskerne har undersøgt de afrikanske pingvinernes betingelser ved at udstyre 54 individer fra otte forskellige kolonier med satellit-sporingsenheder.

Flere af pingviner fra forskellige kolonier søgte mod samme område, og på den måde har forskerne kortlagt fælden.

Ifølge Dr. Richard Sherley fra Environment and Sustainability Institute på University of Exeter har små ændringer i temperatur og saltindhold i området, hvor pingvinerne har hjemme, ført til, at fisk som sardiner og ansjoser er migreret flere hundrede kilometer længere vestpå.

Forskerne kalder nu på flere undersøgelser af konsekvenserne af biologiske fælder, et stop for fiskeri, når bestanden når et kritisk niveau og en indsats for at frede områder, hvor brillepingvinerne lever.

Brillepingvinen er i dag en truet art, og bestanden falder hurtigt, ifølge International Union for the Conservation of Nature.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk