Klimaforandringerne truer halvdelen af verdens pattedyr

Langt flere fugle og pattedyr end hidtil antaget er i fare for at uddø på grund af klimaforandringer, viser en ny analyse.

Den afrikanske elefant er et af de pattedyr, der lider under klimafordringerne. Med en drægtighed på 22 måneder er elefanterne langsomme til at formere sig, og de kan simpelthen ikke nå at tilpasse sig de ændrede betingelser. (© alexpermyakov - Fotolia)

Klimaforandringer truer dyr og planteliv. Det er forskerne enige om.

Men i hvor høj grad, truede dyrearter reelt lider under negative påvirkninger fra de stigende temperaturer, har indtil nu været kraftigt undervurderet.

Det viser en analyse foretaget af et internationalt forskerhold under ledelse af organisationen Wildlife Conservation Society. Analysen er udgivet i tidsskriftet Nature Climate Change.

Ifølge forskerne påvirkes 47 procent af verdens truede pattedyr og 23 procent af verdens truede fuglearter negativt af de globale klimaforandringer.

Tallene er markant højere end de hidtidige vurderinger, som har anslået at syv procent af pattedyrene er truet og kun fire procent af fuglearterne.

- Vores resultater viser tydeligt, at klimaforandringernes negative indvirkning på pattedyr og fugle indtil nu er blevet kraftigt undervurderet, siger forsker James Watson fra Queensland University i en pressemeddelelse.

Sammen med forskere fra blandt andet Italien og England har James Watson gennemgået alle studier af dyre og fuglearter, som enten påvirkes af klimaforandringer eller ej, publiceret i perioden fra 1990 til 2015.

Mere end 2.000 arter har forskerne listet efter, hvorvidt de påvirkes negativt, positivt, uforandret eller midt i mellem af klimaforandringerne.

Ud af 873 truede pattedyr led 414 arter under forandringerne, mens det samme gjaldt 298 ud af 1.272 fuglearter.

Risikerer at uddø

Klimaforandringerne påvirker de i forvejen truede dyr på flere måder.

Mange pattedyr har svært ved at tilpasse sig de ændrede forhold og kæmper med at finde føde.

Primater og pungdyr, der er vant til at leve i stabile, tropiske områder, er ekstremt sårbare over for de hurtige ændringer og de ekstreme vejrforhold, de potentielt fører med sig.

Det samme gælder eksempelvis elefanter, der formerer sig langsomt og derfor ikke kan nå at tilpasse sig.

For fugle gælder det, at særligt arter, der har tilpasset sig en stabil temperatur og ikke er trækfugle, er udsatte for de hurtigt stigende temperaturer, der har været de sidste 60 år.

Især fugle, der er afhængige af føde fra havet, mærker konsekvenserne, fordi selv de mindste temperaturændringer påvirker havet negativt.

Tidligere har dyre- såvel som plantearter, haft tusindvis af år til at tilpasse sig temperaturændringer, men nu er de tvunget til at gøre det på få årtier.

Derfor risikerer de truede arter at uddø.

FacebookTwitter