Klimatruslen var et faktum allerede i 1904

Et gammeldags natursyn har lammet klimaindsatsen, siger historikeren Thorkild Kjærgaard.

Historiker Thorkild Kjærgaard. (Foto: Jens Olesen © DR)

Temaet i Thorkild Kjærgaards doktordisputats fra 1991 var det danske samfunds reaktion på en langvarig økologisk krise, der begyndte i 1600-tallet og sluttede med industrialismen omkring år 1800.

Nu holder han skarpt øje med verdenssamfundets reaktion på den nye klimakrise, der blandt andet har bundfældet sig i en hidsig diskussion om menneskets ansvar for drivhuseffekten.

- I slutningen af firserne dukker spørgsmålet op, og siden har det jo så presset på med stadig stigende kraft, siger Thorkild Kjærgaard. Men på det tidspunkt havde menneskets indflydelse på atmosfærens indhold af kuldioxid været et videnskabeligt faktum i 80 år.

Ingen lyttede til klimaprofeten August Krogh

- Den svenske kemiker Svante Arrhenius foretog allerede ved århundredeskiftet nogle skrivebordsberegninger hvor han siger, at hvis mængden af kuldioxid i atmosfæren fordobles, så vil det føre til en temperaturstigning på cirka 5 grader.

Men kunne mængden af kuldioxid forøges, f.eks. når vi afbrænder kul og olie? Den afgørende detalje i dette spørgsmål var, om havet optager atmosfærens overskud af kuldioxid.

- August Krogh, som er en meget præcis og naturvidenskabelig type, han undersøger det, og han siger: Vi har et problem, siger Thorkild Kjærgaard.

Et nyt skræmmende natursyn

- Den romantiske grundforestilling om at mennesket ikke kan påvirke naturen afløste det magiske natursyn som mennesket har levet med i årtusinder, nemlig at der er en kosmisk enhed og at mennesket er intimt forbundet med dyrelivet, med plantelivet, med solen, med stjernerne og med månen. Det bliver systematisk knust af naturvidenskaben op gennem 1500-tallet indtil 1800-tallets begyndelse.

- Den menneskeskabte drivhuseffekt har været naturvidenskabeligt og uimodsigeligt påvist siden udgivelsen af Kroghs afhandling, men den sker i et miljø som er meget fjendtligt overfor den form for erkendelse, fordi man i de foregående 400 år har brugt rigtig meget krudt på at påvise, at det forholdt sig modsat, nemlig at mennesket ikke kan påvirke naturen, og det er jo den bølge, som alle klimaskeptikere rider på.

- Det er alt det August Krogh lægger en bombe under, da han arbejder på Disko i 1902-3. Det vidunderlige billede krakelerer, billedet af den store natur som vi er født ind i, og som giver os en scene for livet lige meget hvad vi gør som vi bare frejdigt skal gå ind. Nu får vi så at vide, at sådan er det desværre ikke.

Naturen er skrøbelig. Vi lever på en fuldstændigt menneskemanipuleret klode, hvor plante- og dyrelivet, havet og sågar klimaet er rekonstrueret af mennesket.

Hør "Klimaprofeten ingen lyttede til" med Torkild Kjærgaard i Natursyn på P1

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk