Klimavenlig kulkraft slår ikke vind- og solenergi

Selvom vi kan 'fange' og lagre 90 procent af CO2'en, udleder kulkraftværker stadig 10 gange så meget som vind- og solenergi, viser ny forskning.

Selv hvis man opsamler og lagrer CO2 fra kulkraftværker, så er vind- og solenergi stadig mere klimavenlig. (Foto: © Pawel Kopczynski, Scanpix)

Kulkraft er kendt som den værste CO2-synder af dem alle.

Men i dag er det faktisk muligt at reducere CO2-udledningen fra kulkraftværker med 90 procent ved at opsamle og lagre CO2'en. Derfor er det også oplagt at se på, hvordan kulkraft med opsamling af CO2 klarer sig i forhold til andre energiteknologier.

Og netop det har en gruppe internationale forskere gjort ved sammenligne CO2-udledningen på biomasse, kul, gas, vandkraft, atomkraft, vind- og solenergi i de forskellige energiformers livscyklus. Og med livscyklus menes hele processen fra udvinding af råmaterialer over transport til produktion og skrotning.

- Alle energiteknologier har en vis udledning af drivhusgasser i deres livscyklus - uanset om de bruger fossile energiformer eller ej, siger Michaja Pehl, som er hovedforfatter på undersøgelsen.

Forskerne fandt store forskelle på, hvor stor den indirekte udledning af drivhusgasser var på de forskellige teknologier i energisektoren.

- Strømproduktion fra biomasse, kul, gas og vandkraft havde en meget større indirekte udledning af drivhusgasser end atomkraft eller vind- og solenergi, siger Michaja Pehl.

Vind og sol er grønnest

Selvom det i fremtiden kan blive almindeligt med kulkraftværker, der opsamler og lagrer CO2, så viser forskernes beregninger, at sol- og vindenergi stadig udleder 10 gange mindre CO2 i sin livscyklus.

- Der findes ikke kul, som er fuldstændig klimavenligt. Selvom man kan reducere CO2-udslippet med 90 procent ved fange CO2 fra kulkraftværker, vil man forsat have en stor indirekte udledning af drivhusgasser, siger Gunnar Luderer, som er energisystemsanalytiker og medforfatter på undersøgelsen. Han fortsætter:

- Hvis man vil holde den globale opvarmning under 2 grader, så er det nødvendigt at have så godt som CO2-neutral energi, hvilket umuliggør, at kulkraft kan være en væsentlig del af fremtidens energi. Selv hvis man kan opfange CO2'en.

Kulkraftværker med opsamling og lagring af CO2 udleder omkring 100 gram CO2 per kWh i sin livcyklus, mens det tal er omkring 10 gram CO2 per kWh for vind- og solenergi.

- Nogle kritikere har argumenteret for, at vedvarende energi kommer med stor udledning af skjulte drivhusgasser, der kunne ødelægge fordelene for klimaet. Vores studie har vist, at det ikke passer, siger Gunnar Luderer.

Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidskrift Nature Energy.