Kvælstofudledning skal op på global dagsorden

Det mener et internationalt forskerhold, der har vurderet menneskets påvirkning af Jordens miljø.

Danmark er blandt de lande i verden, der bruger kvælstof mest effektivt. Fx skal danske landmænd nedfælde gyllen, og må ikke sprede den bredt ud på marken, som vist her. (Foto: Ludmila Smite © Copyright: Scanpix Denmark)

I en dugfrisk rapport, har et internationalt forskerhold opdateret de videnskabelige sikkerhedszoner for, hvor meget vi mennesker maksimalt bør påvirke de naturlige processer, til lands, til vands og i luften, som understøtter vores samfund.

Ud af ni overordnede områder, overskrider vi sikkerhedszonerne for de fire, konkluderer de. Foruden det velkendte CO2 udslip, drejer det sig om arealanvendelse, opretholdelse af økosystemerne og endelig udledningen af fosfor og kvælstof.

Mange lokale problemer summerer op til globale

Og netop kvælstofudledningen er et område, man hidtil kun har beskæftiget sig med lokalt. Men ifølge medforfatter til rapporten Professor Katherine Richardson fra Center for Makroøkologi Evolution og Klima og Sustainability Science Center på Københavns Universitet, er det på tide at bringe det op på globalt niveau. - Det vi peger på er, at de efterhånden mange lokale miljøproblemer forbundet med kvælstof, summerer op til et globalt problem, siger hun til dr.dk/viden og peger først og fremmest på gødning fra landbruget som synder. - Men når det er sagt, smider vi alle sammen meget mad væk, fortsætter hun. Gjorde vi ikke det, skulle landbruget ikke producere så meget og dermed bruge så meget kvælstof, siger Katherine Richardson og tilføjer at biler, industri og kloakvand også bidrager væsentligt til udledningen. Den stigende udledning påvirker både vandmiljøet og den biologiske mangfoldighed på kloden, samtidig med at kvælstof kan omdannes til kraftige og farlige drivhusgasser.

Øget fokus kan blive en dansk fordel

Et øget fokus på netop kvælstofudledningen, kan vise sig at være en fordel for Danmark, mener professoren. - Allerede i dag, er danske landmænd blandt dem i verden, der bruger kvælstof mest effektivt, siger hun. Det er et godt afsæt til at gøre det endnu bedre. - Når alle skal gøre det bedre, kan det være en fordel for et land, der i forvejen har fokus på området. Det har vi set med energieffektivitet og vedvarende energi, hvor Danmark har sat sig på ti procent af eksportporteføljen, siger professoren.

Rapport kommer forud for store politiske beslutninger

Hun opfordrer til at vi derfor arbejder meget målrettet imod at gøre gødningsteknologierne endnu mere effektive, samtidig med at fokuserer på at smide mindre mad ud. Resultaterne, der netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science, bliver præsenteret under World Economic Forum i Davos i næste uge. Forskerne håber at rapporten derefter kan være med til at påvirke den politiske proces op til at FN’s mål for bæredygtighed skal vedtages i september, foruden det stort anlagt COP21 møde i Paris i december.

FacebookTwitter