Kvinder vil hellere sortere affald end mænd vil

Ny undersøgelse viser også, at mange mennesker ikke mener, de har plads til at sortere affald.

Anne Glad fra DR1-serien Vanens Magt undersøger, om vores adfærd kan ændres med små umærkelige puf. Her er hun i gang med at sortere affald. (Foto: © Framegrab, Type 2)

Er du kvinde, er der stor sandsynlighed for, at du gerne vil sortere mere af dit affald til genanvendelse. Du mener sikkert også, at affaldssortering har stor betydning for miljøet.

Det tyder en ny endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Miljøstyrelsen i hvert fald på.

Analyse Danmark har spurgt 1020 mennesker i Danmark om deres holdning til affaldssortering.

86 procent af kvinderne mod 73 procent af mændene synes, at det er en god eller meget god idé at sortere husholdningsaffaldet. 54 procent af kvinderne mener samtidig, at det gavner miljøet mod 40 procent af mændene.

Betragt affalds som ressource

I 2022 skal vi i Danmark sortere halvdelen af vores husholdningsaffald til genanvendelse ifølge regeringens affaldsplan.

Det betyder, at vi bliver nødt til at sortere affaldet i flere beholdere, så fx det organiske affald, hård plast og måske mælkekartoner går i hver sin bøtte.

Netop mængden af affaldsspande er noget af det, som over halvdelen borgerne i undersøgelsen mener, er den største barriere for sortering, fordi det kræver plads i køkkenet.

Derimod mener stort set ingen, at den ekstra tid, sorteringen tager, betyder noget for dem.

Mange forsøg i gang

Holdningsundersøgelsen er god at have i tankerne i landets kommuner og affaldsselskaber, der i øjeblikket er i gang med at trimme borgernes affaldssortering til regeringens strategi om et Danmark uden affald.

Strategien bakkes op af Miljøstyrelsens kampagne kendditaffald.dk og facebook.com/sorterditaffald.

Samtidig er EU på vej med skrappere krav til sortering end dem, som den danske regering hidtil har fået opbakning til.

Nemt, nemt og nemt

Overordnet handler det om, at det skal være nemt for borgerne at komme af med affaldet.

Det er erfaringen flere steder, fx i den nordjyske landsby Tversted, hvor borgerne hele året har skullet forsøge at 'snyde' skraldespanden i et nulskrald-projekt.

Der har borgerne taget godt imod nye 'affaldsøer' centrale steder i landsbyen, hvor de let kan komme af med en række forskellige typer affald.

Stor opbakning i Gladsaxe

Gladsaxe Kommune har ifølge Miljøstyrelsen også stor succes med en affaldsordning, hvor 57 procent af kommunens parcel- og rækkehuse frivilligt har sagt ja tak til muligheden for at få en beholder til glas og papir.

Kommunens mål var 35 procent, oplyser affaldsplanlægger Anja Hoff Hansen.

Hun peger også på, at beboere i etageejendomme nemt kan have sorteringsbeholdere stående uden for i stedet for indenfor.

Vanens magt

Affaldssortering handler som så meget andet om vaner. Vi gør, som vi plejer at gøre.

DR1 sender onsdag aften sidste afsnit i serien 'Vanens Magt', hvor man i stedet for at lave forbud eller skælde ud, forsøger at puffe lidt til folk - nudging hedder det på engelsk - så de ændrer adfærd.

Der kaster programmets vært Anne Glad sig selv ud i affaldssortering.