Landsby skal snyde skraldespanden i et helt år

Beboerne i Tversted i Nordjylland skal tænke genbrug og ikke affald i hele 2014.

Nulskrald har lavet en aftale med et tysk firma om genbrug af mælkekartoner, der både indeholder plast og pap. Forsøget i foråret viste, at den sortering sparede rigtig meget på affaldet i skraldespanden hos familierne. (© AVV- Affaldsselskab for Brønderslev og Hjørring)

I fremtiden skal vi sortere og genbruge meget mere affald, end vi gør i dag. Det er kort fortalt essensen i en ny affaldsplan for Danmark.

1. januar træder de cirka 600 beboere i landsbyen Tversted nær Hirtshals ind i fremtidens Danmark uden affald.

Som et forsøg skal landsbyens borgere hele næste år tænke genbrug i stedet for affald og på den måde sørge for, at kun ganske lidt affald ender på forbrændingen.

Kort om landsbyen Tversted
 • 600 indbyggere i Tversted
 • Ca. 300 familier/husstande
 • 4-500 sommerhuse
 • En købmand og en brugs
 • Mange kunsthåndværkere og jazzfestivalen Jazzy Days
 • En skole
 • Et ældrecenter
 • Meget aktivt foreningsliv og mange ildsjæle
 • Turistforening
 • 2 campingpladser
 • Mange håndværkere
 • Kilde: Nulskrald-projektet, AVV

Op til folk selv hvordan de vil gøre

I foråret deltog 100 husstande i et lignende forsøg bare over en måned i Hjørring og Brønderslev Kommuner med det fælleskommunale affaldsselskab AVV, som leder af projektet.

Resultatet var, at familierne reducerede affaldsmængden med 51 procent.

Nu bliver det Tversted-borgernes tur til at sortere affald i en række forskellige bøtter og beholdere og aflevere dem på genbrugsstationen. Det er op til folk selv, hvordan de vil gøre det.

Affald hænger tæt sammen med livsstil

- Det er ikke nyt at sortere affald. Men det er nyt, at borgere skal sætte fokus på affald allerede inden det kommer så vidt, at det bliver affald, siger projektleder på Nulskrald Lene Høg fra AVV til dr.dk/viden.

- Det handler om folks måde at leve på, at købe ind på, at spise på og sortere affald på. Deres livsstil er jo med til at skabe det affald, som senere skal håndteres, siger hun.

Landsbyen som skraldeløst minisamfund

Det er frivilligt at være med i affaldsprojektet. Og nogen vil sikkert vælge det fra.

Ved forsøget i foråret boede folk spredt rundt i to kommuner. Netop dét, at man vælger et lille samfund som Tversted, håber Nulskrald-projektet kan få flere folk med i løbet af året og udvikle idéer til fælles løsninger.

- Med Tversted får vi et samfund på banen, hvor der i forvejen er en masse initiativer i gang. Folk er allerede vant til at arbejde sammen, siger Lene Høg.

- Og det kan bære ideer videre på en anden måde, end hvis man bor spredt, siger hun.

Ved forsøget i foråret lagde folk billeder på Facebook, så andre kunne blive inspireret af, hvordan man som familie kunne holde styr på sorteringen af affaldet. (© AVV- Affaldsselskab for Brønderslev og Hjørring)

Kan udnytte opbakning til lokalbutikker

Tversted er en slags enklave med to købmænd i et større samfund. Og selv om familierne også køber ind store steder, så vil man gerne støtte lokalbutikkerne. Det kan man udnytte affaldsmæssigt.

Mål for Nulskrald i Tversted
 • Borgerne får en forståelse for, at de selv - via forbrug, indkøb og levevis - er med til at skaffe det affald, der skal bortskaffes
 • 40 procent mere affald genanvendes i forhold til i dag
 • 30 procent mindre skrald, der skal brændes af
 • 15-20 arrangementer for borgerne i løbet af 2014
 • Tilbyde borgerne bedre affaldsordninger/flere beholdere
 • En ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet er tilknyttet projektet
 • Kilde: Nulskrald-projektet, AVV

På et informationsmøde i landsbyen for et par uger siden talte borgerne om, at det kunne være smart at købe varer i mindre mængde og uden emballage - fx løse æg.

Eller man kunne lægge emballagen i lokalbutikken og så selv sørge for noget at fragte varerne hjem i.

Tæt sammenhold og stor interesse

Så når en gruppe Tversted-borgere mødes med AVV igen om et par uger for at aftale nærmere om nulskrald-projektet, deltager brugsuddeleren også i mødet.

Det samme gør en repræsentant for turistforeningen, en lokal kunstner og drivkræfter bag byens musikfestival.

Der vil stadig være lidt affald

Selv om kampagnen hedder Nulskrald, vil der dog stadig være affald, der skal forbrændes.

- Der vil også være situationer, hvor genbrug kan blive så besværligt eller giver en for lille miljøgevinst, siger Lene Høg.

Fx hvis mængden af en særlig type affald er meget lille, og skal håndteres på en speciel måde på et anlæg og fragtes langt væk.

Målet er, at Tversted-borgerne ved udgangen af 2014 har reduceret mængden af affald, der skal brændes af med 30 procent.

Herunder kan du se en video, som AVV har lavet om borgermødet i Tversted.

Ved at afspille denne video accepterer du YouTubes servicevilkår. I dette tilfælde vil YouTube/Google modtage tekniske data om din browser og IP-adresse, og Google vil kunne henføre disse data med din profil.
Nulskrald i Tversted Del 1: Det første møde