Luftforurening gør kinesiske rotter tykkere. Hvad så med mennesker?

Sundhedstilstanden forringes markant hos rotter, der indånder beskidt luft. Ses samme tendens hos mennesker, skriger det på en hurtig indsats for renere luft, siger forskerne.

Billedet er fra Beijing i september 2013, hvor luftforureningen lå tungt over byen - her Den Forbudte By med kejserpaladset i centrum. (Foto: Yinan Chen via Wikimedia Commons © Yinan Chen via Wikimedia Commons)

Luftforureningen er ind imellem så voldsom i storbyer verden over, at myndighederne anbefaler folk at blive inden døre, fordi det er sundhedsskadeligt at gå ud.

Ofte ser man også billeder af fx kinesere, der går rundt i hovedstaden Beijing med partikelfilter for næse og mund for at beskytte sig. Udover at beskytte lungerne kan det måske også beskytte mod fedme.

Et forskningsforsøg viser i hvert fald, at rotter tager på i vægt, får problemer med åndedræt, øget kolesteroltal og forhøjet risiko for type 2-diabetes, når de bliver udsat for Beijings forurenede luft i få uger, skriver Duke University.

Problemer efter 19 dage samt otte uger

Forskerne fordelte forsøgsdyrene i to forskellige rum. I det ene rum strømmede udendørsluft fra Beijing ind, mens et partikelfilter i det andet rum sørgede for, at rotterne indåndede næsten ren luft. Rotterne fik samme foder begge steder.

I første forsøg testede man gravide rotter. Rotterne udsat for luftforurening havde efter bare 19 dage 50 procent højere indhold af den alvorlige kolesterol - LDL- i blodet, mens det samlede kolesteroltal (fedt i blodet) var 97 procent højere, end hos de andre rotter, og deres insulinresistens – som er en forløber for type 2-diabetes - var også højere. Samtidig var rotterne tungere end deres medsøstre i rummet med ren luft.

Man testede efterfølgende rottemødrenes otte uger gamle unger. Hun- og hanrotter udsat for luftforurening var henholdsvis 10 og 18 procent tungere end rotterne, der trak vejret i renere luft.

Forskerne konkluderer derfor, at luftforurening gennem længere tid kan føre til metabolisk dysfunktion, der er en forløber for fedme. Forskningen er blandt andet finansieret af Kinas regering, og den støtter tidligere undersøgelser - herunder også dansk forskning - som også viser foruroligende påvirkning fra luftforurening.

Kan presse på for renere luft

- Da kronisk inflammation er anerkendt som en faktor, der bidrager til fedme, og da metaboliske sygdomme som diabetes og fedme er nært beslægtede, giver vores resultater klare beviser for, at kronisk eksponering for luftforurening øger risikoen for at udvikle fedme, siger forskningsleder og professor Junfeng "Jim" Zhang.

- Hvis forsøgene kan verificeres i mennesker, vil disse resultater støtte det presserende behov for at reducere luftforureningen - i betragtning af den voksende byrde af fedme i dagens stærkt forurenede verden, siger Junfeng Zhang.

Forskningsprojektet er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB).