Maskiner kan sortere skrald. Kan vi så slippe?

Meget tyder på, at vi i fremtiden skal bruge mere tid på at sortere vores husholdningsaffald. Men et smart affaldsanlæg kan faktisk gøre det for os.

REnescience-anlægget er ligeglad med, om folk har sorteret affaldet forkert. (Foto: DONG Energy A/S)

Alt tyder på, at vi i fremtiden skal bruge mere tid på at sortere vores husholdningsaffald. Der bliver flere poser og containere, for så kan vi bedre genanvende affaldet.

Miljøministeren kommer snart med en ny Ressourcestrategi. Strategien består af tre dele, og den første kommer til at handle om netop affaldssortering.

I dag kildesorterer man allerede i flere kommuner, men sorteringen bliver sjælden effektiv nok.

Dovenskab og/eller en travl hverdag kan få en stresset børnefamilie til at gribe til den nemme løsning, når bleen, papkassen og gulerodsskrællerne skal ud: Det kommer i samme pose, for så er der ryddet op.

Det kan godt ødelægge den smarte affaldssortering for fx organisk affald. Men det problem kan et nyt avanceret anlæg fra firmaet REnescience A/S, et datterselskab under Dong Energy A/S, tage hånd om.

Interesse for teknologien

Anlægget er et pilotanlæg, der lige nu står ude ved ARC, Amager Ressource Center (det tidligere Amager Forbrænding I/S).

Anlægget har kørt over 7000 timer med usorteret affald fra Københavns borgere. Og efter en større opdatering i efteråret kørte anlægget lige før jul en vellykket 300 timers test med de nye forbedringer.

- Flere kommuner er interesserede, og private udenlandske kunder kommer forbi med deres eget affald for at se, hvordan teknologien fungerer, fortæller Jacob Wagner Jensen, der er specialist i udviklingsafdelingen hos DONG Energy.

Anlægget sorterer alt og bedre end os

Der er andre anlæg i samme stil, men de anlæg er afhængige af en grov kildesortering, og det fungerer ikke særligt godt.

Folk kommer måske uåbnede madvarer i dåser i skraldespanden, og man blander forskellige typer affald. Herved vil store dele af det organiske materiale blive sendt til forbrænding i stedet for til biogas-anlægget.

- Hos os kan folk bare smide det hele i skraldespanden, så sorter vi det. Og vi sorterer det meget bedre end folk selv gør, siger Jacob Wagner Jensen.

Læs mere om anlægget i artiklen: Anlægget her kan sortere vores skrald

Meget går tabt i dag

Der er i dag ofte store tab forbundet med borgernes affaldssortering.

Jacob Wagner Jensen henviser til, at madvarer kommer i plastikposer for at undgå papirsposer, der let går i stykker. Og når så plastikposerne skal ind på biogasanlægget, så bliver poserne revet op af en maskine, og maden hældt ud.

Men op til 30 procent af maden bliver ikke brugt til biogas, fordi man vil være sikker på, at der ikke er plast med i affaldet.

  • Kranen fylder automatisk affaldet ind i anlægget. (Foto: DONG Energy A/S)
  • Anlæggets store tank, hvor man varmer affaldet op og tilsætter enzymer. (Foto: DONG Energy A/S)
  • Her er sorteringen i gang. (Foto: DONG Energy A/S)
  • Her ligger plastikken, som anlægget har sorteret fra. (Foto: DONG Energy A/S)
  • Det organiske materiale bliver omdannet til en tyktflydende beigefarvet biovæske, som plastik og metal flyder rundt i. (Foto: DONG Energy A/S)
1 / 5

Anlægget er ligeglad

Og hvis pap og papir er vådt eller beskidt, må det ikke kommes i genbrugscontainere men skal i stedet sendes til forbrænding. Der går meget også tabt.

- Det er vores anlæg fuldstændig ligeglad med. Selv bleer, som faktisk er en stor del af vores affald, bliver åbnet og alt efter opbygning, også nedbrudt til biogasanlægget, siger Jacob Wagner Jensen.

Sortering = bevidsthed omkring forbrug

Folk siger sommetider, at det er godt at sortere affald, fordi man så som forbruger bliver bevidst om, hvor meget man forbruger og smider ud.

- Men det er en forfejlet tankegang, for folk ved ikke, hvor megen energi man faktisk går glip af på den måde, siger Jacob Wagner Jensen.

Undgår at være afhængige af folks sortering

Han peger også på, at der altid er nogle borgere, der ikke gider sortere affald, og så kan deres affaldsposer i princippet 'ødelægge' de forfinede affaldssystemer. Det undgår man også, når folk ikke selv skal kildesortere.

Den centrale sortering vil især være smart i store byer, hvor det kan være svært at kildesortere i etagebyggeri.

Der er ofte ikke plads til mange forskellige skraldespande. Og hvis folk skal ned med affaldet i gården, kan det også være upraktisk og besværligt.

Miljøfarligt affald som batterier vil man stadig selv skulle sortere.

Central sortering i København?

Københavns Kommune fik i januar en ny Ressource- og affaldsplan 2018, der beskriver mål og initiativer for københavnernes affaldshåndtering i de kommende seks år. Planen tegner dermed stregerne for, hvad der skal ske fremover.

Kommunen har skelet til, hvad man tror, der står i den kommende affaldsstrategi fra miljøministeren.

Et vigtigt mål er at forebygge affald. Et andet er at udnytte ressourcerne i affaldet gennem mere genanvendelse.

- I København har vi satset på kildesortering af fx glas, papir og pap, fordi det giver den bedste kvalitet. Borgerne er rigtig gode til at sortere, og vi er nu ved at indføre sortering af plast og metal i gårdene, siger Susanne Lindeneg, der er sagsbehandler inden for affaldsområdet og sidder i Center for Miljø.

- Vi lægger også op til, at borgerne fremover skal sortere mere, siger hun.

Mange løsninger i spil

Susanne Lindeneg siger, at kommunen kigger på mange forskellige affaldsløsninger.

Kommunen er især interesseret i løsninger, der sikrer større genanvendelse af plast og bedre fosfor-, kulstof- og energiudnyttelse, og som samtidig giver en mindre klimabelastning.

- Målet er at få mere affald til genanvendelse - uanset om vi vælger kildesortering eller centralsortering, siger Susanne Lindeneg.

- Vi ser mest Renescience som en teknologi, der kan eftersortere restaffaldet og tilføje en meget effektiv udnyttelse af det organiske affald fra borgerne. Men det vil stadig være et generelt princip, at københavnerne sorterer deres affald, siger Susanne Lindeneg.

Folk sorterer gerne deres affald

Susanne Lindeneg mener, at folk også er klar til at sortere mere.

Tre gange om året ringer kommunen en række tilfældige borgere op. Og mellem 44 og 47 procent siger, at de vil sortere mere.

- Og det gælder både folk, der er tilfredse i dag og folk, der ikke er tilfredse med affaldshåndteringen i kommunen, siger Susanne Lindeneg.