Masser af værdifuldt metal i husholdningsaffaldet

Vi skal genanvende mere. Danske firmaer er på jagt efter helt små metalstykker i vores affald.

Det er ikke lige til at se, men det er sålen fra en sikkerhedssko, som direktør Jens Kallesøe holder i hånden. Sikkerhedsskoen er blevet brændt i forbrændingsanlæggets ovn og sorteret fra på Afateks slaggeplads. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)

Jeg bliver konstant overhalet af store lastbiler på vej ud til den fjerneste krog af Selinevej på Amager. Og trækker et stykke ud i rabatten på min cykel, hver gang en ny lastbil nærmer sig bagfra.

Undervejs passerer jeg skadedyrskontrol, talrige pladser med jordrensning, enorme kompostbunker og gigantiske bunker med juletræer, der for længst har overskredet sidste salgsdato.

Efter en rum tid når jeg ud til virksomheden Afatek A/S, ejet af fem kommunale affaldsselskaber på Sjælland.

Slaggen er resterne af vores affald

De fleste af os tænker nok ikke over, at når vi smider affald i skraldespanden, starter en længere proces, hvor affaldet bliver udnyttet helt.

Først trækker man elektricitet og varme ud af det. Restproduktet kaldet slagge sorterer man jern og metaller ud af og genbruger metallerne.

Det resterende slaggegrus bliver brugt i vejbygning.

 • Finsortet grus. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Når slaggen kommer fra forbrændingsanlægget, damper det. Man har kølet slaggen af med et vandbad, der har sat gang en kemisk proces i gang i slaggen, hvor tungmetaller bindes til faste partikler. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Jacob Devantier-Nielsen har ansvar for gennemførelse af tests og deltage i udviklingen af ny teknologi i samarbejde med leverandører af maskiner til Afatek. Han er iført beskyttelsesdragt og åndedragtsværn, når han er inde i sorteringshallen pga. det fine støv. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Når metallet er sorteret fra, bliver det opbevaret i forskellige siloer, indtil det bliver solgt. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • I Afateks laboratorium tester man slaggen. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • I den store hal finsorterer Afatek A/S slaggen. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Gryder og skåle i massevis. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • På Afateks indhegnede plads ligger sorteret slaggegrus og usorteret slagger. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Kobbertromler med mere ligger i en bunke for sig selv. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Sådan ser en sål ud fra en sikkerhedssko, når den har været en tur igennem ovnen på forbrændingsanlægget. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
 • Jens Kallesøe er direktør i Afatek A/S, der er ejet af fem kommunale affaldsselskaber på Sjælland: I/S Vestforbrænding, I/S Nordforbrænding, I/S AffaldPlus, I/S KARA/NOVEREN og I/S REFA. (Foto: Hanne Kokkegård © DR Videnskab)
1 / 13

Penge til projekt med finkornede metaller

Afatek er et af de firmaer i Danmark, der sorterer metaller fra slaggen. Og firmaet forsker i, hvordan man gør det bedst og billigst.

Virksomheden har sammen med to andre virksomheder og forskere på et tysk universitet for nyligt fået penge fra Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi til et projekt, hvor de skal rense slaggen for små stykker metaller.

State of the art - udi metalsortering

Direktør Jens Kallesøe byder på kaffe i showroomet, hvorfra vi kan se ud på den store indhegnede slaggeplads.

Derude ligger mange forskellige bunker med slagge og sorteret metaller og rustfrit stål, der nu faktisk ser lidt rustent ud efter turen i forbrændingsanlægget. En gravemaskine flytter bunker, mens mågerne kigger på.

- Det handler om at udvikle nye metoder og teknologier, der kan tage metallerne ud af slaggen - også i de helt fine korn under 2-3 mm, der er grænsen for, hvad vi kan i dag, siger Jens Kallesøe.

Et betydeligt potentiale

Det vil være godt for klimaet og os, hvis vi kan genindvinde metaller, som der ikke er ubegrænsede mængder af længere.

- Vi er kommet langt med slaggen. Men der er stadig et betydeligt potentiale, som vi går efter med det nye projekt, siger Jens Kallesøe.

- Samtidig med, at vi gerne vil genindvinde flere ressourcer, kan vi skaffe nye arbejdspladser i Danmark i forbindelse med sorteringen, og vi får udviklet ny teknologi, siger han.

Jagter metal i størrelsen 0,5 mm

Udviklingen går hurtigt på dette område. For tre år siden kunne man sortere metaller i størrelser ned til 10 mm. I dag kan Afateks nye anlæg sortere størrelser omkring 2-3 mm.

- Ambitionen er at kunne sortere metaller i størrelsen 0,5 mm. Og det mål håber vi at nå inden for tre år, siger Jens Kallesøe.

Det nye mål kræver udvikling af ny teknologi og forskning.

Afatek og virksomhederne Scanmetals og DHI har derfor allieret sig med forskere på Universität Duisburg-Essen i Tysklands store mineområde, Ruhr-distriktet, for blandt andet at få undersøgt smelteprøver af metallerne.

Hvor tør behøver slaggen at være?

Ude på pladsen har Afatek bygget en enorm hvid hal til sortering af slaggen. Virksomheden laver forsøg med slagge i forskellige fugtighedsniveauer.

Når slaggen kommer til Afatek, er den våd, fordi den har været i vandbad på forbrændingsanlægget for at blive kølet ned og ikke støve så meget under transporten.

Hos Afatek tørrer slaggen op som en naturlig del af processen med modning af slaggen, så den både er egnet til vejbygning og til at sortere metaller i.

Der er også den mulighed at tilsætte mindre vand på forbrændingsanlægget, så Afatek kan få en semi-tør slagge at arbejde med.

- Afatek vil gerne teste om det er en vej frem, når vi skal genvinde de helt små metaller, siger Jens Kallesøe.

Schweizerne er længere fremme - måske

Afatek har i flere år samarbejdet med en schweizisk virksomhed, der også sorterer metaller fra slagge. Den er nået meget længere ned i størrelse, og finder også der værdifulde metaller som kobber, messing og guld.

Men virksomheden sorterer på knastør aske, og køler slaggen ned med luft i stedet for vand som i Danmark og alle andre steder.

- Det kan også være en vej at gå, men indebærer visse udfordringer med håndtering af støv i alle led af processen, siger Jens Kallesøe.

- Og vi skal gerne fortsat kunne bruge slaggegruset til vejbygning, som Danmark har haft stor succes med i en lang årrække, siger han og peger på, at i Schweiz lægges slaggen i deponi.

Finde det bedste af to verdener

Udfordringen for Afatek og virksomhedens samarbejdspartnere er at finde ud af, hvor tør slaggen behøver at være for, at man kan sortere mindre metalstykker fra, end man kan i dag.

Samtidig vil man gerne kunne bruge slaggegruset til vejbygning, og det kræver, at det er stabiliseret.

- Det handler om at finde det bedste af begge verdener, siger Jens Kallesøe.

Følg Hanne Kokkegård på Twitter: @kokkegaard