Miljøfolk forurenede Colorado-flod med vand fra guldmine

USA’s miljøstyrelse var i gang med at sikre et bassin med farligt spildevand, men dæmningen kollapsede.

Sådan ser vandet i floden ud efter, at en enorm mængde spildevand er strømmet ud i floden. Vandet indeholder blandt andet cadmium, arsen, kobber, bly og zink, oplyser EPA - Environmental Protection Agency. (Foto: © ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, Scanpix Denmark)

MILJØBILLEDET

I sidste uge blev vandet i floden Animas River nær minebyen Durango i det sydvestlige Colorado farvet orange-gul, da enorme mængder spildevand ved et uheld strømmede ud.

Udslippet fik straks byen til at stoppe med at pumpe vand fra floden, ligesom sheriffen forbød borgerne at bruge vandet.

Årsagen til forureningen skyldes, at en dæmning kollapsede, mens den statslige miljøstyrelse, EPA - Environmental Protection Agency var i gang med at sikre spildevandet.

Mange millioner spildevand

Billedet af floden blev frigivet i dag af EPA, der har erkendt ansvaret for forureningen.

Der er lukket omkring 11 millioner liter spildevand ud i floden.

Og fx er blykoncentrationen i vandet 3500 gange over det normale niveau lige uden for byen, fortæller hjemmesiden Treehugger.com, der citerer public service-radiostationen KUNC.

Dæmning af jord kunne ikke holde vandet tilbage

Udslippet skete klokken 10:30 den 4. august lokal tid fra Gold King Mine, hvor EPA forsøgte at installere et afløbsrør i en dæmning, der holdt spildevandet tilbage. På den måde ville man langsomt lede vandet væk og rense det for tungmetaller undervejs.

Men dæmningen var lavet af jord, og presset fra vandmængden blev så stort på dæmningen, at den faldt sammen. Man vidste ikke, at der var så meget vand tilbage i minen, forklarer EPA.

Floderne i Colorado er ofte meget forurenede på grund af minedrift, men EPA er i gang med at sikre floderne mod udslip fra de op imod 22.000 forladte miner.