Miljøorganisationer: Danmark blokerer for beskyttelse af truede arter

Danmark har som det eneste Østersø-land kæmpet imod en generel beskyttelse af over 69 arter, lyder kritikken fra flere miljøorganisationer. Indsatsen var unødig og for dyr, siger Naturstyrelsen.

Ifølge Helsinki Kommissionen er 69 arter truet af udryddelse i Østersøen, heriblandt den europæiske ål. (Foto: ho © Scanpix)

Gennem en årrække har Danmark været stopklods for Østersø-landenes forsøg på at beskytte truede arter som marsvin, ål og torsk, der står på den såkaldte Helsinki Kommissions rødliste.

Sådan lyder kritikken samstemmende fra miljøorganisationerne WWF, Greenpeace og Oceana.

I fredags endte forløbet i en stærkt udvandet anbefaling, som giver landene for stort manøvrerum, mener miljøbeskyttelsesorganisationerne.

- Det er uacceptabelt, at en enkelt ikke-miljøbevidst regering er i stand til at forårsage varige skader langt ud over sine egne farvande. Vi håber, at de andre lande vil påtage sig at gennemføre mere ambitiøse tiltag end dem, der blev besluttet på mødet, siger Lasse Gustavsson, der er CEO for organisationen Oceana i Europa.

Oceana er verdens største havbeskyttelsesorganisation, og de er generelt stærkt kritiske over for Danmarks rolle i den nye anbefaling, som de mener er så svækket, at den er nær ved ubrugelig.

Anbefaling er stærkt svækket

Ifølge Oceana nægtede Danmark som det eneste medlemsland at bidrage med eksperter til studiet bag rødlisten. Den blev til sidst udformet uden direkte dansk deltagelse, dog med bidrag fra dansk forskning fra slutningen af 1990'erne.

Danmark godkendte rødlisten under sit formandskab i 2013, men ville ikke acceptere den oprindelige bevaringsplan og gjorde ifølge kritikken alt, hvad det kunne for at forhale implementeringen af planen.

Det betød blandt andet, at deadlinen for anbefalingerne er blevet flyttet otte år frem i tid - fra oprindeligt 2013 til 2021 i dag.

WWF: Danmark trak håndbremsen

Verdensnaturfonden WWF ser også Danmark som den helt store synder.

- Det er stærkt kritisabelt, at det ikke er lykkedes medlemslandene omkring Østersøen at blive enige om noget mere ambitiøst til fordel for vores natur og truede arter, siger Hav- og Fiskeripolitisk medarbejder Mette Blæsbjerg.

Hun forklarer, at processen i forvejen er stærkt forsinket på grund af Danmark.

- Vi er i særdeleshed skuffet over den rolle, Danmark har taget i forbindelsen med rødlisten og landenes fælles arbejde med de truede arter, idet Danmark gennem flere år har trukket i håndbremsen, fortsætter hun.

Arbejdet med Rødlisten begyndte helt tilbage i 2007, men Danmark har forsinket arbejdet så meget, at en anbefaling først nu er faldet på plads, forklarer de tre organisationer. En anbefaling der først skal implementeres i 2021.

Kontorchef afviser kritik

Havansvarlig hos Greenpeace Magnus Eckeskog synes bestemt ikke, at Danmark har været særligt konstruktiv i løbet af processen. Han er dog glad for, at Danmark denne gang har accepteret anbefalingen - selv om, at den er meget udvandet.

- Det er et noget udvandet resultat, der kommer ud af Østersølandenes møde om at beskytte regionens truede arter. Der mangler klare deadlines og forpligtelser, og vi har desværre set, at Danmark har fungeret som stopklods fremfor konstruktiv beskytter af Østersøens havmiljø i processen, siger han.

DR Viden har forsøgt at få en kommentar fra Miljøministeriet, samt miljøminister Esben Lunde, men ministeriet henviser til Naturstyrelsen.

Her afviser kontorchef Helle Pilsgaard kritikken, som, hun mener, skyder ved siden af.

- Vi synes ikke, det er et helt retvisende billede, som organisationerne giver. Vi har ikke blokeret for noget, eller nægtet noget. Vi har haft det synspunkt, som fremgår af anbefalingerne, der blev vedtaget forleden dag, fordi vi syntes, det var en forkert indsats og en unødigt dyr indsats, der blev lagt op til, siger hun.

Naturstyrelsens synspunkt er ifølge Helle Pilsgaard, at Danmark har været kritisk over for, hvordan anbefalingerne på baggrund af rødlisten fra 2013 skal opfattes, fordi styrelsen ønsker at beskytte områder i havet i stedet for enkelte arter - blandt andet ved hjælp af de såkaldte Natura 2000 områder.

- Rødlisten lagde op til, at man skulle lave overvågning af arter, der er svære at finde - og overvåge hvert enkelt art. Det er særligt det sidste, vi har det svært med. At lave en plan for hver art, er en meget administrativt tung metode, siger hun.

Østersøens beskyttede arealer i 2011. Medtager både Helcom-arealer og Natura 2000. (Foto: DR Viden/Screengrab © Helcom.fi)

Danmark deltog ikke i vurdering

Helle Pilsgaard medgiver, at Danmark ikke deltog i den videnskabelige vurdering af rødlisten i 2013. Men hun mener altså ikke, at Danmark nægtede.

- Det er korrekt, at vi ikke direkte var involveret i arbejdet omkring vurderingen i 2013 af kapacitetsmæssige årsager. Vi har ikke haft mulighed for at deltage, siger hun.

I hendes optik er der altså tale om, at Danmark har en anden tilgang til bevaring af truede arter. En tilgang vi holder fast i og altså nu har fået gennemført via anbefalingen, der kom i fredags.

Men ifølge Oceana har forhalingen og modstanden fra Danmark allerede været katastrofal:

- Der er allerede blevet udryddet tre arter i regionen på grund af menneskelige aktiviteter, og det lader til, at Danmark er tilfreds med at lade andre lide samme skæbne, siger Lasse Gustavsson fra Oceana.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1138688446181678

Facebook
Twitter