Miljøorganisationer: Regeringsgrundlag er grønnere - men alt for ukonkret

Den nye regerings planer på miljøområdet ses som et fremskridt i forhold til V-regeringens profil. Men virkemidlerne, der skal opfylde løfterne, mangler, lyder det.

Partilederne Lars Løkke Rasmussen (V), Søren Pape (K) og Anders Samuelsen (LA) er blevet enige om et regeringsgrundlag, der på papiret ser grønnere ud end det forrige. (Foto: © KELD NAVNTOFT, Scanpix)

I går kom den nye VLAK-regerings regeringsgrundlag. Et dokument, der ridser den spritnye konstellations planer for Danmark op.

Påfaldende nok optræder begreberne klimaforandringer og global opvarmning overhovedet ikke i teksten. De er skiftet ud med andre formuleringer.

Alligevel er der tale om et regeringsgrundlag, der er blevet grønnere end den tidligere regerings, forklarer klima- og miljøchef John Nordbo fra Verdensnaturfonden. Men det skyldes dog mest, at Venstre-regeringens miljø- og klimapolitik, som det nye trekløver erstatter, var så kulsort.

- Vi har haft en regering, der satte klimapolitikken i bakgear. Nu har vi så fået nogle ændringer, der har fået skuden i gang igen og sat kursen fremad. Hvor meget er dog lidt usikkert, siger han.

Slut med "grøn realisme"

Han er generelt tilfreds med, at den nye regering skifter fokus fra det såkaldte "grøn realisme" til løfter om at gå forrest på klima- og miljøområdet.

- Venstre har ikke bestilt andet på klimaområdet end at skære ned og opgive målsætninger. Det har medført en risiko for, at Danmarks CO2-udslip ville begynde at stige i de kommende år, siger John Nordbo.

- Med regeringsgrundlaget har vi nu fået genindført basale elementer i en klimapolitik. Der sættes et mål for vedvarende energi i 2030, og det er et signal om, at den grønne omstilling ikke stoppes helt, som Venstre ellers var i færd med, siger han.

I det nye regeringsgrundlag nævnes Venstre-begrebet "grøn realisme" faktisk slet ikke. Det er skiftet ud med et løfte om at gå forrest i den grønne omstilling. Også en formulering om fossil uafhængighed er blevet udskiftet og erstattet af et mål om et "Danmark som lav-emissions samfund, der er uafhængig af fossile brændsler".

To skridt tilbage og et frem

Hos Økologisk Råd er man glad for intentionerne i det nye regeringsgrundlag, men savner de virkemidler, der kan realisere de mange løfter. Faktisk mener organisationen, at virkemidlerne peger i den forkerte retning.

Rådet forstår blandt andet ikke, hvordan den nye PSO-aftale, der ifølge dem på kort sigt vil øge CO2-udslippet, spiller sammen med et ønske om en grøn omstilling. Og det samme gælder en række andre tiltag i regeringsgrundlaget:

- Regeringen lover at lave en strategi for at opfylde Danmarks klimaforpligtelse i ikke-kvotesektoren og her inddrage anbefalinger fra bl.a. Klimarådet. Men der siges intet konkret om, hvordan det skal lade sig gøre, skriver Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd i en pressemeddelelse.

Mere trafik giver mere CO2

Særligt de klare udmeldinger omkring transportsektoren og tiltag, der vil øge udledningen af CO2 fra biltrafikken undrer. De hæfter sig blandt andet ved, at motorvejsnettet skal udbygges igen, og at hastighedsgrænsen skal op på vejene.

- Udvidelse af den østjyske motorvej og en havnetunnel i København vil skabe mere biltrafik og større CO2-udslip, lyder det fra sekretariatsleder Christian Ege.

Økologisk Råd pointerer også, at der ikke er nogen tiltag til at sænke landbrugets bidrag til udledningen af drivhusgasser - eller nogen tiltag der skal modvirke Landbrugspakkens negative effekt.