Minister vil speede op for EU's overvågning af fluorstoffer

Greenpeace-rapport viser, at der er hormonforstyrrende stoffer i meget friluftsudstyr. Det bekræfter behovet for mere viden, siger miljø- og fødevareministeren.

Det kan være svært at finde friluftsudstyr uden problematiske fluorstoffer i, viser ny Greenpeace-rapport. Billedet er et modelfoto og har intet med selve rapporten at gøre. (Foto: Maygutyak - Fotolia © Maygutyak - Fotolia og Scanpix)

I mandags

offentliggjorde
miljøorganisationen Greenpeace en rapport, der viser, at der er farlig kemi i 36 ud af 40 testede produkter fra 11 førende outdoor-producenter i verden. Fluorstofferne er fundet i jakker, bukser, sko, soveposer, telte og rygsække.

Fluorstoffer bliver brugt som imprægnering af overfladen, så den er olie-, smuds- og vandafvisende. Men flere undersøgelser tyder på, at især et af stofferne - PFOA (perfluoroctansyre) - er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og gør det svært for kvinder at blive gravide.

Danmarks miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen siger til

DR
Viden, at Greenpeace-rapportens resultat stemmer overens med tidligere undersøgelser om fluorerede stoffer i forbrugerprodukter.

Hun siger også, at hun i

EU
-regi vil arbejde mere for at få fjernet de farlige stoffer for at øge forbrugerbeskyttelsen.

EU-samarbejde om fluorstoffer

- Der skal ikke være problematisk kemi i danskernes klædeskabe. Jeg vil forsøge at speede processen op i

EU
gennem Reach-up-samarbejdet vedrørende hormonforstyrrende stoffer. Dels i samarbejdet med mine europæiske kolleger for at lægge pres på
EU
-Kommissionen, dels ved at der skal genereres mere viden om de fluorerede stoffer, siger Eva Kjer Hansen.

Gennem Reach-up-samarbejdet forsøger Danmark sammen med andre

EU
-lande samt Norge netop at få sat mere fokus på problemet med fluorstoffer.

- Vi skal have overblik over, hvilke af dem der er problematiske, så vi kan få dem udfaset. Der er desuden et forslag på vej om at forbyde stoffet PFOA i

EU
. Det er et fremskridt, selvom vi ikke er i mål med dét alene, siger hun.

Behov for mere viden om fluorstofferne

I Danmark er Miljøstyrelsen sammen med tekstilbranchen samtidig i gang med at undersøge og dokumentere nye alternative stoffer, der er fri for fluor.

- Der er grund til at holde øje med hele gruppen af fluorerede stoffer, fordi mange af dem er problematiske. Derfor har vi en strategi for stofferne, hvor vi undersøger, hvilke der er problematiske, og hvilke alternativer der findes. Vi arbejder hele tiden på at få mere viden om hele gruppen, både nationalt og i

EU
, siger Eva Kjer Hansen.

- Projektet forventes at være afsluttet til sommer. Når resultaterne foreligger, vil jeg tage dem med i det videre arbejde med at regulere stofferne i

EU
-regi, siger Eva Kjer Hansen.

Den samlede fluoreksponering er problematisk

Forskere har i den såkaldte Madrid-erklæring

opfordret
til, at man forbyder alle fluorstoffer, men det går ministeren ikke ind for. Hun mener, at de skal reguleres gruppevis.

- Gruppen af fluorerede stoffer er stor, og det er ikke dem alle, der er lige skadelige, så vi kan ikke bare forbyde dem samlet, siger hun.

Eva Kjer Hansen hæfter sig i øvrigt ved, at der på baggrund af Greenpeace-rapportens offentliggjorte resultater ikke kan konstateres overtrædelser i Danmark af gældende

EU
-regulering.

- Det er dog bekymrende, at fluorerede stoffer anvendes i stort omfang, fordi de ophobes i naturen og er svære at nedbryde. Det er ikke farligt at have det enkelte stykke tøj på. Det er den samlede eksponering gennem miljøet, man kan være bekymret for, siger ministeren.